สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สาระเคมีภัณฑ์

ขยะอิเล็กทรอนิกส์  ตอนที่ 3

ผู้เขียน: 1ดร. สุจิตรา วาสนาดำรงดี และ 2อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
หน่วยงาน: 1ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2สถาบันการศึกษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่: 18 ม.ค. 2555

 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:4

Me and this article, sitintg in a tree, L-E-A-R-N-I-N-G!

โดย:  Rene  [14 มิ.ย. 2555 00:39]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น