สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สาระเคมีภัณฑ์

ภาพรวมแนวทางจัดการน้ำมันรั่วไหล (Oil Spill) ลงสู่ทะเล

ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
หน่วยงาน: ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่: 31 ก.ค. 2556
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น