สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

อย. เอาผิดบริษัทนำเข้าอาหารที่ไม่ปลอดภัย

ผู้เขียน: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
วันที่: 15 ธ.ค. 2551

            นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการกับผู้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ในลักษณะความผิดฐานนำเข้าเพื่อจำหน่ายอาหารผิดมาตรฐาน ดังนี้

           1. บริษัท แคปปิตัส เทรดดิ้ง เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการนำเข้าพร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร สาหร่ายทะเลปรุงรส รสเข้มข้น (ตราซาลิมิ) ซึ่งนำเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์ พบตะกั่วสูงเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จึงเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาท

           2. บริษัท รัศมีมารีนโปรดักส์ จำกัด โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการนำเข้าพร้อมเก็บตัวอย่างอาหารกุ้ง ซึ่งนำเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์ พบสารกลุ่มไนโทรฟิวแรนส์ (3-อะมิโน-2-ออกซา-โซลิดิโนน (AOZ)) สูงเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ได้มีการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาท
       
           3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์รุ่งเรืองกิจ 2006 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการนำเข้าพร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร พุทราเชื่อม (Preserved Date) และ พุทราแห้ง (Red Date Without Stone) ซึ่งนำเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์ พบปรอทสูงเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ได้เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาท

           4. บริษัท เชียงล้ง อินเตอร์เทรด จำกัด เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการนำเข้าพร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร เห็ดหอมตากแห้ง (DRIED MUSHROOM) ซึ่งนำเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ครั้ง ได้นำส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์ พบปรอทสูงเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด มีการเปรียบเทียบปรับทั้ง 2 ครั้ง ครั้งละ 10,000 บาท
       
           5. บริษัท วี พี มารีน โปรดักส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการนำเข้าพร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร หูฉลาม ซึ่งนำเข้าจากประเทศฮ่องกง ส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์ พบปรอทสูงเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด มีการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาท
       
           ส่วนความผิดฐานนำเข้าเพื่อจำหน่ายอาหารฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข มี 1 แห่ง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสท์เวสเทรดดิ้งแอนด์เอเย่นซีส์ โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการนำเข้าพร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร เบก้าซุปเปอร์ไลท์ ผลิตภัณฑ์สำหรับแต่งหน้าขนมปัง (BEGA SUPER LIGHTS) ซึ่งนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์พบวัตถุเจือปนอาหารประเภทกรดซอร์บิก โดยผู้นำเข้ามิได้ขอความเห็นชอบการใช้จาก อย. จึงได้ทำการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 4,000 บาท

ที่มาของข้อมูล : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2551

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Lead
Mercury
  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
บอกข่าวเล่าความ - อย. แถลงผลการดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหารครั้งล่าสุด
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น