สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

EU เรียกร้องให้แบนหลอดไส้ภายใน 2 ปี

ผู้เขียน: คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป
วันที่: 31 ต.ค. 2551

            ในข้อสรุปของที่ประชุมคณะมนตรียุโรปด้านพลังงาน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2008 ได้เรียกร้องให้มีการห้ามจำหน่ายหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานต่ำ เช่น หลอดไฟที่ใช้ขดลวด (electric filament lamps) ตั้งแต่ปี  2010 เป็นต้นไป 

            เพื่อการนี้ที่ประชุมฯ จึงเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการยุโรปยุโรปเสนอร่างระเบียบว่าด้วยขั้นตอนการห้ามจำหน่ายหลอดดังกล่าว รวมไปถึงหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานต่ำ ประเภทอื่นๆ ภายในสิ้นปี 2008 อีกด้วย

            นาย Andris Piebalgs คณะกรรมาธิการยุโรปด้านพลังงานกล่าวว่า จะออกแผนการห้ามจำหน่ายหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานต่ำในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ อีกทั้งยังมีแผนที่จะออกมาตรการประหยัดพลังงานสำหรับสินค้าประเภทเครื่องต้มน้ำ ฮีตเตอร์ และตู้เย็นด้วย

            อนึ่ง เมื่อกลางปี 2007 กลุ่มผู้ผลิตหลอดไฟได้ประกาศความตั้งใจที่จะค่อยๆ ลดการผลิตหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานต่ำจนหมดไปจากตลาดยุโรปภายในปี 2015 โดยกล่าวว่า จะเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ที่เกิดจากการใช้แสงสว่างในครัวเรือนได้ถึง 60% และประหยัดเงินไปกว่า 7,000 ล้านยูโร หรือไฟฟ้าประมาณปีละ 63,000 GWh

            ทั้งนี้ ในข้อสรุปของที่ประชุมสุดยอดคณะมนตรียุโรป เมื่อวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2008 ได้ให้แนวทางเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการยุโรปเร่งการนำแผนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมาปฏิบัติ ซึ่งแผนการดังกล่าวตั้งเป้าไว้ให้สหภาพยุโรปลดการใช้พลังงานลง 20 % ภายในปี 2020 ด้วยมาตรการต่างๆ เช่น Eco-design of Energy-Using Products, Energy Labelling of Domestic Appliances, Energy Star Programme และEnergy Efficiency in Buildings

ที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์ไทยยุโรปดอตเน็ต www.thaieurope.net

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Carbon dioxide
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น