สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

ชงแผนกำจัดขยะอุตสาหกรรมคัดพื้นที่ตั้ง 6 นิคมฯ ทั่วประเทศ

ผู้เขียน: กรุงเทพธุรกิจ
วันที่: 19 ก.พ. 2558
          กรอ.เล็งชงยุทธศาสตร์กำจัดขยะอุตสาหกรรมระยะ 5 ปีใช้งบ 429 ล้านบาทเข้าครม. ต้นเดือน มี.ค. มั่นใจกำจัดขยะอุตฯได้ไม่ต่ำกว่า 90% พร้อมศึกษาตั้งนิคมฯกำจัดขยะอุตฯ 6 แห่งทั่วประเทศ
          นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยถึงแผนการกำจัดขยะอุตสาหกรรม ว่า กรอ. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์กำจัดขยะอุตสาหกรรม มีระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี โดยประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ 1. การควบคุมกำกับดูแล 2. การสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. การสร้างเครือข่ายสนับสนุน และ 4. การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะใช้งบประมาณ 429 ล้านบาท
          ทั้งนี้ กรอ. ได้ตั้งเป้าหมายหลังสิ้นสุด ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะสามารถนำขยะอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และขยะอุตสาหกรรมทั่วไปเข้าสู่ระบบการกำจัดที่ถูกต้องไม่ต่ำกว่า 90% แบ่งเป็นการกำจัดขยะอุตสาหกรรมอันตรายให้ได้ไม่ต่ำกว่า 3.35 ล้านตันต่อปี จากปัจจุบันที่มีขยะอุตสาหกรรมมีพิษเข้าสู่ระบบประมาณ 1.1 ล้านตันต่อปี หรือเพิ่มปีละ 4.7 แสนตัน และกำจัดขยะอุตสาหกรรมทั่วไปให้ได้ 50 ล้านตัน จากปัจจุบันที่มีเข้าระบบประมาณ 12 ล้านตัน หรือเพิ่มปีละ 8 ล้านตัน
          "ขณะนี้ กรอ. ได้เสนอยุทธศาสตร์กำจัดขยะอุตสาหกรรมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว และคาดว่าจะเสนอเข้าครม.ต้นเดือนมี.ค.นี้ หากครม.อนุมัติ ก็จะเริ่มดำเนินงานได้ทันที" นายพสุ กล่าว
          ในส่วนของแผนระยะสั้นในปีนี้ ตั้งเป้าที่จะนำขยะอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบ เพิ่มจากปีก่อนที่เก็บได้ 1 ล้าน เพิ่มเป็น 1.2-1.25 ล้านตัน แต่ทั้งนี้ กรอ. มองว่าควรจะเพิ่มปริมาณเป้าหมายได้มากกว่านี้ จึงมีแผนที่จะของบกลางปีเพิ่มอีกประมาณ 60 ล้านบาท เพื่อตั้งศูนย์เร่งรัดการนำขยะอุตสาหกรรมอันตรายเข้า ซึ่งหากสามารถตั้งศูนย์ฯนี้ได้ ก็คาดว่าจะเพิ่มปริมาณการนำขยะอุตสาหกรรมมีพิษเข้าสู่ระบบได้มากกว่า 1.5 ล้านตัน
          สำหรับแผนการตั้งนิคมกำจัดขยะอุตสาหกรรมครบวงจรนั้น ขณะนี้ได้กำหนดพื้นที่ตั้ง 6 แห่ง แบ่งเป็นภาคละ 1 แห่ง ส่วนพื้นที่ใดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่นก็จะมีมากกว่า 1 แห่ง แต่จะอยู่ในพื้นที่ใดบ้างนั้น จะต้องรอผลการศึกษาที่ชัดเจนก่อน ซึ่งหากสามารถตั้งนิคมกำจัดขยะอุตสาหกรรมได้ตามเป้าหมาย ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาว และยังสามารถลดการนำเข้าวัตถุดิบอุตสาหกรรม เนื่องจากจะมีการรีไซเคิลนำขยะกลับมาเป็นวัตถุดิบได้เพิ่มขึ้น
          นายพสุ กล่าวว่า ในส่วนของการร้องเรียนในเรื่องมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมานั้น มีประมาณ 900 ราย สูงกว่าในปี 2556 ที่มีประมาณ 800 กว่าราย ซึ่งสาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารกับ กรอ. ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยเรื่องที่ร้องเรียนส่วนใหญ่จะเป็นมลพิษทางเสียง กลิ่น ฝุ่น และน้ำเสีย ซึ่งกรอ. ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบภายใน 3 วัน พร้อมกับจะนำปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาทำแผนเพื่อป้องกันและแก้ไขในระยะยาว

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม cr.กรุงเทพธุรกิจ
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น