สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

กรอ.ยกเครื่องเกณฑ์นำเข้าวัตถุอันตราย

ผู้เขียน: ASTVผู้จัดการรายวัน
วันที่: 20 มี.ค. 2558
     นางอรรชา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 2535 จำนวน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ และกรมธุรกิจพลังงาน ว่า ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อยกระดับการจัดการวัตถุอันตรายของไทยจากเน้นควบคุมสารอันตราย หรือ Toxic Policy เป็นการควบคุมสารเคมีทั้งระบบ หรือ Chemicals Policy ซึ่งเป็นระบบที่หลายประเทศใช้ ทั้งสหภาพยุโรป สวีเดน สโลวีเนีย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และกลุ่มเอเชีย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รวมทั้งประเทศใกล้เคียงกับไทย ได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม
- - - - -

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม
>> ยกเครื่องนำเข้าวัตถุอันตรายลดปัญหานำเข้าผิดกม.....
>>ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายการประกอบการวัตถุอันตราย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
 

เครดิตภาพ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น