สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

สัมมนาเข้มจัดการกากอุตสาหกรรม เข้าสู่ระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้เขียน: เดลินิวส์
วันที่: 7 ส.ค. 2558
            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรพล สุทธจินดา อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาการจัดการกากอุตสาหกรรมตามโครงการอุตสาหกรรมทั่วไทย ร่วมใจจัดการขยะอุตสาหกรรม โดยมี นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมพิธี เพื่อให้การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายให้เข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดภายใต้กิจกรรม ได้แก่ 1. จำนวนกากอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 2. เรื่องร้องเรียนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมลดลง 3. เกิดการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางการขนส่งการกำจัด/บำบัด และ 4. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชน

           ด้าน นายสุรพล กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มาจากภาคอุตสาหกรรมจึงจัดทำโครงการอุตสาหกรรมทั่วไทย ร่วมใจจัดการขยะอุตสาหกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยเร่งรัดการนำกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง

           ทั้งนี้ จากข้อมูลปริมาณกากอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองต่อปี มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 34,913,306,266 ตัน จึง ต้องดำเนินการกำกับดูแลและเข้มงวดในการจัดการนำกากอุตสาหกรรมที่เหลืออยู่เข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้อง.
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น