สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

รัฐแก้ปมสารตกค้างลำไยสด จัดอบรมรมซัลเฟอร์ฯสำเร็จ

ผู้เขียน: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
วันที่: 27 ส.ค. 2558
กรมวิชาการเกษตรคลี่ปมสารตกค้างใน "ลำไยสด" ส่งออกสำเร็จ จีนปลื้มมาตรการแก้ปัญหา คุมโรงรมสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์กว่า 145 โรงรมทั่วประเทศ ช่วยการค้าราบรื่นคล่องตัว ขณะที่จีนคงระงับนำเข้าเป็นรายบริษัท

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ได้ตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในลำไยสดที่นำเข้าจากไทยเกินค่ามาตรฐาที่กำหนด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ppm) ในช่วงที่ผ่านมา และได้ระงับการนำเข้าเป็นรายบริษัทนั้น กรมวิชาการเกษตรได้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดอบรมผู้ประกอบการโรงรมสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก ซึ่งมีการผลิตลำไยสดเพื่อการส่งออกไปแล้ว 5 รุ่น รวม 110 โรงรม และในเดือนกันยายน 2558 นี้มีแผนจัดอบรมผู้ประกอบการโรงรมเพิ่มอีก 1 รุ่น ให้ครอบคลุมโรงรมที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรจำนวน 145 โรงรม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลำไยสดได้ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดี สำหรับกระบวนการรมผลไม้ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ. 1004-2557) และจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) การรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วย

นอกจากนั้น กรมวิชาการเกษตรได้เพิ่มความเข้มงวดการตรวจติดตามระบบการผลิตลำไยสดก่อนส่งออก พร้อมตรวจติดตามการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ (Lab) เอกชนที่ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างลำไยสดก่อนขอใบรับรองสุขอนามัย (HC) ทั้งวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้า และเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาการตรวจพบสารตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่ด่านนำเข้าปลายทาง ทำให้จีนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาของไทย ที่สำคัญยังไม่มีปัญหาการตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดด้วย ส่งผลให้การส่งออกสินค้าลำไยสดจากไทยไปจีนเป็นไปอย่างราบรื่น และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวอีกว่า ปัจจุบันจีนยังคงระงับการนำเข้าเป็นรายบริษัท หากตรวจพบว่ามีสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในลำไยสดเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งขณะนี้มีผู้ส่งออกของไทยถูกจีนแบล็กลิสต์จำนวน 15 ราย อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการรายใดประสงค์หรือต้องการผลิตลำไยสดส่งออกไปจีนอีก จำเป็นต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมวิชาการเกษตรจากนั้นกรมวิชาการเกษตรจะยื่นขอยกเลิกการระงับการนำเข้าให้จีนพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

ทั้งนี้ ปี 2558 นี้ ผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดรวม 877,537 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็น 11.81% ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 ไทยได้มีการส่งออกลำไยสดไปต่างประเทศแล้วกว่า 180,179.17 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,169.06 ล้านบาท
  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Sulfur dioxide
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น