สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

อัพเดท EU REACH  - มกราคม 2016

ผู้เขียน: chemtrack
วันที่: 19 ม.ค. 2559

สำหรับการขึ้นทะเบียนสารเคมีได้มีการผลิตหรือนำเข้าไปจำหน่ายในสหภาพยุโรปแล้ว ได้กำหนดช่วงเวลาการขอขึ้นทะเบียนไว้เป็นเฟส ๆ ตามปริมาณที่ผลิตหรือนำเข้ารวมต่อปี ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสำหรับการขอขึ้นทะเบียนสารเคมีที่ปริมาณผลิต/นำเข้ารวมอยู่ในช่วง 1 – 100 ตันต่อปี โดยมีกำหนดสิ้นสุดการขอขึ้นทะเบียนในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จำนวน Substances of Very High Concern (SVCH) ใน Candidate List ซึ่งเป็นรายการสารเคมีที่จะถูกพิจารณาต่อไปว่าจะจัดเข้าการควบคุมรูปแบบ Authorisation และ Restriction ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 168 รายการ

รายการสารเคมีใน Authorization List (Annex XIV) มีจำนวน 31 รายการ

รายการสารเคมีใน Restriction List (Annex XVII) มีจำนวน 105 รายการ

สำหรับผู้ประกอบการไทยที่อาจมีสินค้าส่งออกไปสหภาพยุโรป สามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ECHA ตามลิงก์นี้ http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form/enquiry-on-reach-from-non-eu-countries

***************

แหล่งอ้างอิง

http://echa.europa.eu/

http://echa.europa.eu/candidate-list-table

http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list

http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/list-of-restrictions

 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น