สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

สหภาพยุโรปจำกัดการใช้ (Restriction) สาร Bisphenol A ในกระดาษเทอร์มอล

ผู้เขียน: ทีมงาน chemtrack
วันที่: 22 ธ.ค. 2559
 Annex XVII of REACH : Restriction list

สหภาพยุโรปออกประกาศจำกัดการใช้ (Restriction) สาร Bisphenol A ในกระดาษเทอร์มอล

 

 

สหภาพยุโรปได้ออกประกาศลงวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ควบคุมการใช้สาร Bisphenol A เพิ่มในภาคผนวก 17 ของกฎหมายควบคุมสารเคมีที่เรียกว่า REACH ( Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) 

ภาคผนวก 17 นี้เป็นรายการของสารเคมีที่ถูกจำกัดการใช้ ซึ่งอาจเป็นการห้ามใช้หรือจำกัดปริมาณที่ใช้ก็ได้ ก่อนหน้าที่จะออกประกาศใหม่นี้ มีรายการสารที่ถูกจำกัดการใช้มี 65 รายการ บางรายการอาจมีการยกเลิก บางรายการมีการแก้ไข สำหรับรายการใหม่ล่าสุดนี้เป็นรายการที่ 66 มีรายละเอียดตามประกาศดังนี้

 

66. Bisphenol A

CAS No. 80-05-7

EC No. 201-245-8

 

ห้ามมีการผลิตหรือจำหน่ายกระดาษเทอร์มอลที่มีสาร Bisphenol A ตั้งแต่ร้อยละ 0.02 โดยน้ำหนักขึ้นไปในท้องตลาดหลังจากวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563

 

ดูประกาศ http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2235/oj

 

ดูรายการสารที่ถูกจำกัดการใช้ 65 รายการแรก http://www.chemtrack.org/BoardFile/F7-870-1.pdf

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Bisphenol A
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น