สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

เช็คสารเคมีในสินค้าก่อนส่งไปEU

ผู้เขียน: แนวหน้า
วันที่: 13 พ.ย. 2561

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดี กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2018/1513 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อสารเคมีที่เป็นอันตรายที่ต้องมีการกำหนดค่าสูงสุดในการใช้ จำนวน 33 ชนิด เนื่องจากเป็นสารเคมีในกลุ่ม CMR อาจก่อให้เกิดมะเร็ง การกลายพันธุ์ และเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ซึ่งสารดังกล่าวถูกนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้า 1.เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่เกี่ยวข้อง 2.สิ่งทอนอกเหนือจากเสื้อผ้าที่ให้การสัมผัสกับผิวมนุษย์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับเสื้อผ้า และ 3.รองเท้า โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป จึงขอให้ ผู้ประกอบการไทยตรวจสอบส่วนประกอบและปริมาณสารเคมีดังกล่าวในสินค้าทั้ง 3 กลุ่ม ก่อนส่งออกไปตลาด EU ผู้ประกอบการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า โทร. 0-2574-4734 หรือสายด่วน 1385

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/nnd/2912724­fbclid=IwAR0q6JhcsS5PrXGy2nS6fnolo3nlqHTHeFad07rcMe-ayWvsFOYv06GsWfY

 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น