สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สารเคมีที่เป็นข่าวระดับโลก

Thalidomide

ผู้เขียน: รศ. สุชาตา ชินะจิตร
วันที่: 31 ม.ค. 2554
            Thalidomide เป็นสารสังเคราะห์มีรหัส CAS ประจำตัวคือ 50-35-1 ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มีสรรพคุณในการเป็นยากล่อมประสาท ยานอนหลับ และแก้ปวด มีการวางตลาดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 โดยบริษัท Grünenthal ประเทศเยอรมัน พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการแพ้ และนอนไม่หลับใช้ได้ผล โดยไม่คาดคิดมาก่อนว่ายาตัวนี้สามารถผ่านจากน้ำนมเข้าสู่รกไปทำอันตรายต่อตัวอ่อนในครรภ์ได้ เริ่มมีความผิดปกติกับเด็กที่เกิดมาในช่วงต่อมา เด็กกว่า 10,000 รายใน 46 ประเทศเกิดมาพิการ อวัยวะไม่ครบ เช่น แขนขากุด กว่าจะโยงความพิการแต่กำเนิดกับยา Thalidomide ได้ในปี ค.ศ. 1961 ว่ามักเข้าไปแทรกใน DNA ส่วนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของแขนขา หู ตา มารดาที่ใช้ยานี้ระหว่างตั้งครรภ์มีโอกาสให้กำเนิดลูกพิการประมาณร้อยละ 3 - 5 ในปี ค.ศ. 1958 เด็ก 2,000 คน ที่เกิดในประเทศอังกฤษมีชีวิตรอด 466 คน ส่วนสหรัฐอเมริกาอาจมีผลน้อยเพราะมีผู้แย้งองค์การอาหารและยา (FDA) ในการขึ้นทะเบียนยาจนกว่าจะพิสูจน์ได้ แต่ก็มีการให้ยาไปทดลองใช้ ซึ่งใช้ได้ดีกับผู้ป่วยอื่นๆ ปี ค.ศ. 1997 FDA ขึ้นทะเบียนให้เป็นยาควบคุมการใช้ กรณีนี้นับเป็นโศกนาฎกรรมทางการแพทย์ครั้งใหญ่ และทำให้เกิดการทดสอบยาอย่างเข้มงวดมากขึ้นก่อนขึ้นทะเบียน อย่างไรก็ดี ยาตัวนี้ใช้ได้ผลกับโรคอื่นๆ และกำลังทดสอบเข้มขึ้น เช่น การยับยั้งเชื้อ HIV ในหลอดทดลองได้ มีผลต่อการรักษาโรคเรื้อน และโรคเลือด Multiple Myeloma
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น