สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สารเคมีที่เป็นข่าวระดับโลก

เมลามีน

ผู้เขียน: รศ. สุชาตา ชินะจิตร
วันที่: 14 ก.พ. 2554

            เมลามีนเป็นชื่อสารเคมีที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็น Triazine ประกอบด้วยไนโตรเจนหลายอะตอม เมลามีนเมื่อผสมกับฟอร์มัลดีไฮด์ให้พลาสติกแข็งที่เป็นที่รู้จักในชื่อ ฟอร์มิกาบ้าง เมลามีนโฟมบ้าง และยังใช้ผสมในผลิตภัณฑ์อีกมากมาย เช่น ในสี (pigment yellow 150) ใช้ทำวัสดุของใช้ในบ้านหลายอย่าง เหตุเกิดจากการนำไปใช้อย่างผิดๆ เนื่องจากมีปริมาณไนโตรเจนสูง จึงมีการนำไปผสมในอาหาร เป็นการหลอกการตรวจสอบโปรตีนในอาหาร เพราะวิธีการตรวจสอบโปรตีนเป็นการตรวจดูปริมาณไนโตรเจน ซึ่งไม่อาจทราบได้ว่าเป็นไนโตรเจนจากโปรตีนได้หรือไม่ เหตุเกิดประมาณปี พ.ศ. 2551 มีการพบเมลานีนในนมผงทารกที่ผลิตในประเทศจีน เมลามีน กับ cyanuric acid เมื่อเข้าสู่กระแสโลหิตจะทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นผลึกสีเหลืองในท่อปัสสาวะ ทำอันตรายต่อเซลล์ของไต ไตจึงทำงานผิดปกติถึงขั้นไตวาย ผู้ได้รับผลกระทบมีปริมาณมากกระจายไปทั่ว รายละเอียดอ่านต่อได้จาก

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Formaldehyde
Nitrogen
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น