2014-2014 สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี - ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี
เหตุการณ์อุบัติภัยเคมี
ตั้งแต่      ถึง พ.ศ.  
ประเภทวัตถุเคมี      ประเภทกิจกรรม  
คำค้นหา      เรียงลำดับ     
ลำดับ
วัน/เวลา เกิดเหตุ
เหตุการณ์ / สถานที่
ความเสียหาย / การจัดการ
ประเภทกิจกรรม
ที่มา
1 5 พ.ย. 2557
17:00 น.
- สารโปแทสเซียมคลอเรตใช้ในการเร่งผลผลิตลำไยระเบิด
- บริเวณบ้านเลขที่ 34 หมู่ 2 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
- บ้านเสียหายนับสิบหลัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 ราย เสียชีวิต 2 ราย
- เจ้าหน้าที่กั้นแนวเขตห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกจุดเกิดเหตุ ในที่เกิดเหตุพบซากของกระสอบบรรจุสารโพแทสเซียมคลอเรต ขนาด 25 กิโลกรัม ตกอยู่ พร้อมกับกระสอบบรรจุปุ๋ยอีกจำนวนมาก โดยได้มีการเก็บหมายเลขของบรรจุภัณฑ์เพื่อติดตามแหล่งที่มาของสารดังกล่าว 
4
2 2 เม.ย. 2557
12:30 น.
- มีคนงานก่อสร้างนำแท่งเหล็กมา 3 ท่อนที่ขุดพบในโครงการก่อสร้างมาขายโรงรับซื้อของเก่า แล้วคนงานโรงรับซื้อของเก่าได้นำท่อนเหล็กดังกล่าวมาตัดออกจนเกิดระเบิด คาดว่าท่อนเหล็กดังกล่าว น่าเป็นระเบิดชนิดรุนแรงที่ใช้ในสงคราม หรือ มีระเบิดอยู่ภายในท่อนเหล็กดังกล่าว
- โกดังเก็บของเก่า ภายในซอยลาดปลาเค้า 72 
- มีผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย และมีผู้บาดเจ็บเบื้องต้นมีประมาณ 10 ราย
- เจ้าหน้าตำรวจ และ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ถึงที่เกิดเหตุแล้ว อยู่ระหว่างควบคุมเพลิง ส่วนสาเหตุของแรงระเบิดดังกล่าวอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเกิดจากเหตุใด 
4
หมายเหตุ: เก็บข้อมูลถึงเดือนธันวาคม 2557
ข้อมูลเหตุการณ์อุบัติภัยวัตถุเคมีเหล่านี้รวบรวมมาจาก 7 แหล่ง คือ
1. หนังสือมหันตภัยจากวัตถุเคมี โดย ภิญโญ พานิชพันธ์ และพิณทิพ รื่นวงษา จัดพิมพ์ โดย บวท. สวทช. สกว. (ธันวาคม 2544)
2.
ข้อมูลรวบรวมโดย สุเมธา วิเชียรเพชร ฝ่ายติดตามและฟื้นฟูกองจัดการสารอันตราย และกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ
3.
ข้อมูลรวบรวมโดย รศ. สุชาตา ชินะจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4.
ข้อมูลรวบรวมจากสื่อ
5.
ข้อมูลรวบรวมโดย สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6.
ข้อมูลรวบรวมโดย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.
ข้อมูลรวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ (สว.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย