2014-2013 สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี - ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี
เหตุการณ์อุบัติภัยเคมี
ตั้งแต่      ถึง พ.ศ.  
ประเภทวัตถุเคมี      ประเภทกิจกรรม  
คำค้นหา      เรียงลำดับ     
ลำดับ
วัน/เวลา เกิดเหตุ
เหตุการณ์ / สถานที่
ความเสียหาย / การจัดการ
ประเภทวัตถุเคมี
ที่มา
1 13 ก.ย. 2556 - เกิดสารเคมีกรดซัลฟูริก และกรดดินประสิวรั่วไหลหลังจากเกิดฝนตกหนักจนอาคารเก็บบางส่วนเกิดชำรุด โครงสร้างส่วนหนึ่งหักพังลงมาทับไหใส่น้ำกรดแตก ทำให้สารเคมีรั่วซึมไหลไปทำปฏิกิริยากับน้ำฝน จนเกิดไอกรดฟุ้งกระจาย
- กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ จ.พระนครศรีอยุธยา 
- ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
- หน่วยงานเฝ้าระวังและสังเกตการณ์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองเพื่อป้องกันและลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
4
2 3 พ.ค. 2556 - คนงานโรงงานกระดาษช็อกคาถังเคมี เนื่องจากก่อนเกิดเหตุผู้ตายและเพื่อคนงานได้ไปล้างถังตีเยื่อกระดาษ แล้วเกิดเป็นลมหมดสติกันทั้งคู่ คาดว่าสูดดมสารเคมีในถังจนช็อกหมดสติ
- โรงงานกระดาษบูรพาอุตสาหกรรม อ.เมืองปทุมธานี 
- มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคน  4
3 4 มี.ค. 2556 - เกิดก๊าซรั่วไหลและเกิดระเบิดลุกไฟลุกไหม้ในโรงงานบรรจุก๊าซขณะที่คนงานกำลังถ่ายก๊าซแอลพีจีจากถังบรรจุก๊าซที่ติดตั้งกับรถบรรทุกใส่ถังบรรจุผ่านสายส่งก๊าซแต่เกิดการรั่วไหลเป็นจังหวะเดียวกับที่มีคนขับรถกระบะเข้ามาใกล้กับบริเวณที่มีการถ่ายก๊าซ ความร้อนของเครื่องยนต์ทำปฏิกิริยาเกิดประกายไฟลุกไหม้สายส่งก๊าซแล้วเกิดระเบิดขึ้น
- โรงงานบรรจุก๊าซ ปตท.หกก.แสงภัณฑ์ จ.ตรัง 
- มีผู้บาดเจ็บ 1 คน และรถกระบะถูกไฟไหม้หน้ารถเสียหาย
- คนงานเร่งนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล และใช้ถังสารเคมีดับไฟ 
4
หมายเหตุ: เก็บข้อมูลถึงเดือนธันวาคม 2557
ข้อมูลเหตุการณ์อุบัติภัยวัตถุเคมีเหล่านี้รวบรวมมาจาก 7 แหล่ง คือ
1. หนังสือมหันตภัยจากวัตถุเคมี โดย ภิญโญ พานิชพันธ์ และพิณทิพ รื่นวงษา จัดพิมพ์ โดย บวท. สวทช. สกว. (ธันวาคม 2544)
2.
ข้อมูลรวบรวมโดย สุเมธา วิเชียรเพชร ฝ่ายติดตามและฟื้นฟูกองจัดการสารอันตราย และกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ
3.
ข้อมูลรวบรวมโดย รศ. สุชาตา ชินะจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4.
ข้อมูลรวบรวมจากสื่อ
5.
ข้อมูลรวบรวมโดย สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6.
ข้อมูลรวบรวมโดย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.
ข้อมูลรวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ (สว.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย