2014-2010 สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี - ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี
เหตุการณ์อุบัติภัยเคมี
ตั้งแต่      ถึง พ.ศ.  
ประเภทวัตถุเคมี      ประเภทกิจกรรม  
คำค้นหา      เรียงลำดับ     
ลำดับ
วัน/เวลา เกิดเหตุ
เหตุการณ์ / สถานที่
ความเสียหาย / การจัดการ
ประเภทกิจกรรม
ที่มา
1 3 ส.ค. 2553 - โรงงานลักลอบทิ้งกากแอมโมเนีย บริเวณเขตบางบอน
- บริเวณพงหญ้าข้างทาง เขตบางบอน กรุงเทพฯ 
- พบกระสอบปุ๋ยภายในบรรจุแอมโมเนียมคลอไรท์จำนวน 50 กระสอบ
- สำนักอนามัยเก็บกู้ออกจาบริเวณดังกล่าวแล้ว 
4
2 29 มิ.ย. 2553
07:14 น.
- มีคนงานนำถังเหล็ก คล้ายถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร ลงมาล้างทำความสะอาดในแม่น้ำเมย  และยังพบถังสีขาวกว่า 200 ถัง วางบริเวณริมแม่น้ำเมย ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง
- พื้นที่ริมแม่น้ำเมย หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
- ทำให้ชาวบ้าน และผู้สูงอายุ รวมทั้งเด็กเกิดอาการชาที่ริมฝีปาก เวียนศีรษะ เนื่องจากสูดดมกลิ่นเหม็นคล้ายสารเคมีจากประเทศพม่า  4
3 7 มิ.ย. 2553 - โรงงานฟอกย้อมลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองปากบ่อ จ.สมุทรสาคร
- คลองปากบ่อ ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
- โรงงานดังกล่าวลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองปากบ่อ สร้างความเดือดร้อนและเสียหายแก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำคลองดังกล่าว  4
4 20 ก.พ. 2553 - พบกากของเสียคล้ายยางมะตอยถูกคลื่นซัดเกลื่อนชายหาดสมิหลา คาดว่าเป็นกากของเสียจากกระบวนการขุดเจาะน้ำมันในอ่าวไทย
- บริเวณชายหาดชลาทัศน์ แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา 
- มีกากของเสียสีดำลักษณะคล้ายยางมะตอยถูกคลื่นซัดมาตลอดความยาวกว่า 5 กิโลเมตร ทำให้ทัศนียภาพสกปรก
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับทราบ 
4
หมายเหตุ: เก็บข้อมูลถึงเดือนธันวาคม 2557
ข้อมูลเหตุการณ์อุบัติภัยวัตถุเคมีเหล่านี้รวบรวมมาจาก 7 แหล่ง คือ
1. หนังสือมหันตภัยจากวัตถุเคมี โดย ภิญโญ พานิชพันธ์ และพิณทิพ รื่นวงษา จัดพิมพ์ โดย บวท. สวทช. สกว. (ธันวาคม 2544)
2.
ข้อมูลรวบรวมโดย สุเมธา วิเชียรเพชร ฝ่ายติดตามและฟื้นฟูกองจัดการสารอันตราย และกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ
3.
ข้อมูลรวบรวมโดย รศ. สุชาตา ชินะจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4.
ข้อมูลรวบรวมจากสื่อ
5.
ข้อมูลรวบรวมโดย สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6.
ข้อมูลรวบรวมโดย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.
ข้อมูลรวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ (สว.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย