2014-2013 สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี - ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี
เหตุการณ์อุบัติภัยเคมี
ตั้งแต่      ถึง พ.ศ.  
ประเภทวัตถุเคมี      ประเภทกิจกรรม  
คำค้นหา      เรียงลำดับ     
ลำดับ
วัน/เวลา เกิดเหตุ
เหตุการณ์ / สถานที่
ความเสียหาย / การจัดการ
ประเภทกิจกรรม
ที่มา
1 10 มิ.ย. 2556
01:15 น.
- เกิดอุบัติเหตุท่อก๊าซรั่วภายในโรงงานไฟฟ้าพลังชีวมวลโดยใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง ระหว่างการทดสอบการเดินเครื่องได้เกิดก๊าซแอมโมเนียรั่วไหล จากการตรวจสอบพบว่ามาจากเศษไม้ยางพาราเข้าไปติดลิ้นเปิดปิดเตาเผาที่ผลิตก๊าซ จนทำให้ก๊าซในเตาเผาย้อนกลับสู่อากาศภายนอก
- โรงไฟฟ้าพลังชีวมวล จ.ตรัง 
- มีผู้เสียชีวิต2คน บาดเจ็บ4คน
- ผู้บริหารโรงไฟฟ้าจะเร่งจัดทำแผนการผลิตที่ปลอดภัย และจะเชิญบริษัทผู้คิดค้นเทคโนโลยีก๊าซซิไฟเออร์ประเทศอินเดีย หารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 
4
2 15 เม.ย. 2556
15:30 น.
- เกิดเหตุท่อก๊าซแอมโมเนียรั่วไหล ภายในโรงผลิตน้ำแข็ง สาเหตุเกิดจากการใช้งานนานประกอบกับอากาศที่ร้อนอุณหภูมิกว่า 40 องศาเซลเซียส การผลิตน้ำแข็งเพิ่มสูงตามความต้องการของผู้บริโภค จึงทำให้เกิดการรั่วไหลดังกล่าว
- โรงงานผลิตน้ำแข็งสุวัฒน์ เลขที่ 246 ถ.สำราญรื่น เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
- คนงานชาวพม่าไม่ได้สวมหน้ากาก สูดดมก๊าซแอมโมเนีย จนเกิดอาการวิงเวียน หมดสติ เจ้าหน้าที่ต้องนำส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และพ้นขีดอันตราย
- อาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดอุตรดิตถ์เร่งช่วยเหลือคนงานและอพยพประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงออกจากพื้นที่ กั้นไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกใการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นำรถดับเพลิงและรถพยาบาลเข้าที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำหล่อเพื่อให้ก๊าซแอมโมเนียเจือจางและฉีดเข้าไปในท่อและบริเวณรอบๆโรงน้ำแข็งเพื่อไม่ให้กลิ่นฟุ้งกระจายไปบริเวณกว้าง
ให้เจ้าหน้าที่สมชุดป้องกันสารเคมีเข้าปิดวาล์วท่อส่งสารแอมโมเนีย ขนาด 6,000-7,000 ลิตร และให้ฝ่ายช่างเข้าซ่อมแซม และขอความร่วมมือหยุดผลิตน้ำแข็งเป็นการชั่วคราว 
4
3 5 เม.ย. 2556
04:30 น.
- เกิดเหตุท่อก๊าซแอมโมเนียระเบิดมีก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลจนกลิ่นฟุ้งกระจายไปบริเวฯกว้าง
- โรงน้ำแข็ง บริษัทอาร์เอส น้ำแข็งหลอด เลขที่ 209/1 ซอยพรประภานิมิต 8 หมู่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
- ก๊าซรั่วไหล ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบ มีอาการแสบตาและคลื่นไส้อาเจียน โดยเฉพาะเด็กและคนชรา ต้องอพยพไปอาศัยสถานที่พักพิงชั่วคราว พบว่ามีเด็กนักเรียนมาเข้าค่ายที่มัสยิดใกล้เคียงได้รับผลกระทบ แสบจมูก แสบตา จนอาเจียนนับ 100ราย
- เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเข้าไปในตัวโรงงาน เพื่อให้ก๊าซแอมโมเนียเจือจาง สำหรับผู้ได้รับผลกระทบลำเลียงนำส่งโรงพยาบาล ด้านโรงงานเจ้าหน้าตรวจสอบพบว่ามีการรั่วไหลมา 3 ครั้งแล้ว หากมีการเมินเฉยก็จะสั่งปิดต่อไป 
4
หมายเหตุ: เก็บข้อมูลถึงเดือนธันวาคม 2557
ข้อมูลเหตุการณ์อุบัติภัยวัตถุเคมีเหล่านี้รวบรวมมาจาก 7 แหล่ง คือ
1. หนังสือมหันตภัยจากวัตถุเคมี โดย ภิญโญ พานิชพันธ์ และพิณทิพ รื่นวงษา จัดพิมพ์ โดย บวท. สวทช. สกว. (ธันวาคม 2544)
2.
ข้อมูลรวบรวมโดย สุเมธา วิเชียรเพชร ฝ่ายติดตามและฟื้นฟูกองจัดการสารอันตราย และกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ
3.
ข้อมูลรวบรวมโดย รศ. สุชาตา ชินะจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4.
ข้อมูลรวบรวมจากสื่อ
5.
ข้อมูลรวบรวมโดย สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6.
ข้อมูลรวบรวมโดย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.
ข้อมูลรวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ (สว.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย