2014-2010 สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี - ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี
เหตุการณ์อุบัติภัยเคมี
ตั้งแต่      ถึง พ.ศ.  
ประเภทวัตถุเคมี      ประเภทกิจกรรม  
คำค้นหา      เรียงลำดับ     
ลำดับ
วัน/เวลา เกิดเหตุ
เหตุการณ์ / สถานที่
ความเสียหาย / การจัดการ
ประเภทกิจกรรม
ที่มา
1 17 พ.ย. 2553
07:02 น.
- เหตุสาดน้ำกรดใส่แฟนเก่า
- บนรถรับส่งพนักงาน 
- น้ำสารเคมีถูกบริเวณแขนทั้ง2ข้างลำตัว ใบหน้าและตาทั้ง2ข้าง อาการสาหัส
- เพื่อนที่นั่งอยู่ในรถได้ช่วยกันนำส่งรพ.ราชธานีห้องไอซียู 
4
2 17 เม.ย. 2553 - รถบรรทุกกรดไนตริกของบริษัทสยามเต็มเคมีคัลคว่ำ ที่จ.สุราษฎร์ธานี
- บนถนนเอเชีย 41 บริเวณกม.ที่135 ต.บ้านนา จ.สุราษฎร์ธานี 
- บริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้งรถเสียหลักพลิกคว่ำมีสารเคมีรั่วไหลออกมาจำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็นกระจาย
- เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรประมาณ 3 ชม.และนำทรายมากลบเพื่อป้องกันการระเหย 
4
หมายเหตุ: เก็บข้อมูลถึงเดือนธันวาคม 2557
ข้อมูลเหตุการณ์อุบัติภัยวัตถุเคมีเหล่านี้รวบรวมมาจาก 7 แหล่ง คือ
1. หนังสือมหันตภัยจากวัตถุเคมี โดย ภิญโญ พานิชพันธ์ และพิณทิพ รื่นวงษา จัดพิมพ์ โดย บวท. สวทช. สกว. (ธันวาคม 2544)
2.
ข้อมูลรวบรวมโดย สุเมธา วิเชียรเพชร ฝ่ายติดตามและฟื้นฟูกองจัดการสารอันตราย และกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ
3.
ข้อมูลรวบรวมโดย รศ. สุชาตา ชินะจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4.
ข้อมูลรวบรวมจากสื่อ
5.
ข้อมูลรวบรวมโดย สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6.
ข้อมูลรวบรวมโดย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.
ข้อมูลรวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ (สว.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย