2014-2010 สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี - ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี
เหตุการณ์อุบัติภัยเคมี
ตั้งแต่      ถึง พ.ศ.  
ประเภทวัตถุเคมี      ประเภทกิจกรรม  
คำค้นหา      เรียงลำดับ     
ลำดับ
วัน/เวลา เกิดเหตุ
เหตุการณ์ / สถานที่
ความเสียหาย / การจัดการ
ประเภทกิจกรรม
ที่มา
1 31 ก.ค. 2553
01:30 น.
- เด็กชายวัย 12 สูดดมก๊าซมีเทนจากบ่อขยะ เสียชีวิต
- บริเวณบ่อขยะ บรษัท ต.แสงชัย ซ.มังกรนาคดี ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
- เด็กชายวัย 12 ปี ช่วยพ่อแม่คัดแยกขยะภายในบ่อดังกล่าว สูดดมก๊าซมีเทนที่เกิดจากขยะนาน จนเสียชีวิต  4
2 8 ก.ค. 2553 - จุดที่เกิดเหตุเป็นเตาเผากำมะถันเหลว ซึ่งจะอุ่นเตาด้วย
น้ำมันดีเซล จากนั้นจะเปลี่ยนหัวเผาเป็นหัวป้อนกำมะถัน
เหลว ขณะที่เปิดหน้าแปลนเพื่อเปลี่ยนหัวป้อนกำมะถันเหลว
ก็เกิดก๊าซลักษณะเดียวกับควันท่อไอเสียรถยนต์ดีเซลออกมา
จากเตาเผา
- โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกคาโปรแลคตัม จ.ระยอง 
- เกิดก๊าซรั่วและมีจำนวนผู้บาดเจ็บ 9 คน  5
3 7 มิ.ย. 2553 - ถังไฟเบอร์เก็บสารโซเดียมไฮโปร์คลอไรด์ ล้มฟาดผนังกั้นพังกระแทกท่อส่งสารไฮโดรคลอริก ทำให้สารไฮโดรคลอริกรั่วไหลทำปฏิกิริยากับสารโซเดียมไฮโปร์คลอไรด์ ทำให้เกิดเป็นก๊าซคลอรีนรั่วฟุ้งกระจาย
- โรงงาน อดิตยาเบอร์ล่า เคมีคัลส์ ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จ.ระยอง 
- ผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 299 ราย /กนอ. สั่งระงับการเดินสายการผลิตทั้งโรงงาน และสั่งให้มีการตรวจสอบสาเหตุ พร้อมให้ผู้บริหารส่งแผนการแก้ปัญหาให้ กนอ. พิจารณา  4
หมายเหตุ: เก็บข้อมูลถึงเดือนธันวาคม 2557
ข้อมูลเหตุการณ์อุบัติภัยวัตถุเคมีเหล่านี้รวบรวมมาจาก 7 แหล่ง คือ
1. หนังสือมหันตภัยจากวัตถุเคมี โดย ภิญโญ พานิชพันธ์ และพิณทิพ รื่นวงษา จัดพิมพ์ โดย บวท. สวทช. สกว. (ธันวาคม 2544)
2.
ข้อมูลรวบรวมโดย สุเมธา วิเชียรเพชร ฝ่ายติดตามและฟื้นฟูกองจัดการสารอันตราย และกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ
3.
ข้อมูลรวบรวมโดย รศ. สุชาตา ชินะจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4.
ข้อมูลรวบรวมจากสื่อ
5.
ข้อมูลรวบรวมโดย สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6.
ข้อมูลรวบรวมโดย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.
ข้อมูลรวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ (สว.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย