2014-2013 สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี - ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี
เหตุการณ์อุบัติภัยเคมี
ตั้งแต่      ถึง พ.ศ.  
ประเภทวัตถุเคมี      ประเภทกิจกรรม  
คำค้นหา      เรียงลำดับ     
ลำดับ
วัน/เวลา เกิดเหตุ
เหตุการณ์ / สถานที่
ความเสียหาย / การจัดการ
ประเภทกิจกรรม
ที่มา
1 20 มิ.ย. 2556
10:00 น.
- เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานผลิตสีรถยนต์และสีพ่นรถยนต์ เนื้อที่รวม 1 ไร่ ทั้งนี้เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเนื่องจากภายในอาคารมีแต่วัสดุสี ถังบรรจุทินเนอร์ ที่เป็นเชื้อเพลิง ทำให้เพลิงโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็วกระทั่งทำให้โกดัง ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวพังถล่มลงมาทั้งหลัง โดยมีลูกไฟระเบิดขึ้นเป็นระยะๆ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอเพ้นท์ ซอยกิจสุวรรณ ตั้งอยู่เลขที่ 9/112 หมู่ที่ 4 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
- มูลค่ามากกว่าห้าล้านบาท
- เจ้าหน้าที่ประสานขอรถดับเพลิง รวม 50 คัน เข้าฉีดสกัดเพลิง ทั้งนี้ใช้เวลาสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามนาน 2 ชั่วโมงจึงควบคุมไว้ได้ 
4
2 4 เม.ย. 2556 - เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผสมสีน้ำมัน โดยเพลิงได้ลุกไหม้ที่กองถังสีด้านข้างโรงงานและลุกลามไปติดหลังคาอย่างรวดเร็ว เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้เพราะเจ้าของโรงงานให้การว่า มีการตัดระบบไฟฟ้าภายในโรงงานไว้เรียบร้อยแล้ว
- บริษัท อุดมสิน อินเตอร์ จำกัด เป็นโรงงานผสมสีน้ำมัน เนือที่ 1 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
- กองถังสีและหลังคาด้านข้างโรงงานได้รับความเสียหายทั้งหมด ค่าเสียหายประเมินไว้จำนวน 1 ล้านบาท
- รถดับเพลิงเทศบาลบางเสาธง ช่วยกันระดมฉีดน้ำใช้เวลา 30 นาที เพลิงจึงสงบ 
4
หมายเหตุ: เก็บข้อมูลถึงเดือนธันวาคม 2557
ข้อมูลเหตุการณ์อุบัติภัยวัตถุเคมีเหล่านี้รวบรวมมาจาก 7 แหล่ง คือ
1. หนังสือมหันตภัยจากวัตถุเคมี โดย ภิญโญ พานิชพันธ์ และพิณทิพ รื่นวงษา จัดพิมพ์ โดย บวท. สวทช. สกว. (ธันวาคม 2544)
2.
ข้อมูลรวบรวมโดย สุเมธา วิเชียรเพชร ฝ่ายติดตามและฟื้นฟูกองจัดการสารอันตราย และกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ
3.
ข้อมูลรวบรวมโดย รศ. สุชาตา ชินะจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4.
ข้อมูลรวบรวมจากสื่อ
5.
ข้อมูลรวบรวมโดย สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6.
ข้อมูลรวบรวมโดย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.
ข้อมูลรวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ (สว.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย