สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สารที่มีข้อมูล GHS
รายการสารที่มีข้อมูลการจำแนกความเป็นอันตรายนี้ อ้างอิงจาก Annex VI of Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation)
พบ 26688 รายการ  แยกตามอักษรนำ
A
หน้าที่ขึ้นต้นด้วย A มี 1702 รายการ   แสดงหน้าละ 50 รายการ รวม 35 หน้า
หน้า:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >> 
รายการที่ 1 - 50 (หน้า 1)
1. A 1354 [CAS. 79881-89-3]
2. A 2079 [CAS. 122-34-9]
3. A 361 [CAS. 1912-24-9]
4. (1aalpha,2beta,2aalpha,3beta,6beta,6aalpha,7beta,7aalpha)-3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-2,7:3,6-Dimethanonaphth[2,3-b]oxirene [CAS. 60-57-1]
5. (1aalpha,2beta,2abeta,3alpha,6alpha,6abeta,7beta,7aalpha)-3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-2,7:3,6-Dimethanonaphth[2,3-b]oxirene [CAS. 72-20-8]
6. aacaptan [CAS. 133-06-2]
7. Aadibroom [CAS. 106-93-4]
8. (1alpha,4alpha,4abeta,5alpha,8alpha,8abeta)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-Dimethanonaphthalene [CAS. 309-00-2]
9. (1alpha,4alpha,4abeta,5beta,8beta,8abeta)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-Dimethanonaphthalene [CAS. 465-73-6]
10. aalindan [CAS. 58-89-9]
11. aaprotect [CAS. 137-30-4]
12. AAT [CAS. 56-38-2]
13. AAtack [CAS. 137-26-8]
14. Aaterra [CAS. 2593-15-9]
15. [2R-(2alpha,6aalpha,12aalpha)]-1,2,12,12a-tetrahydro-8,9-dimethoxy-2-(1-methylethenyl)-[1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aH)-one [CAS. 83-79-4]
16. O-AAT [CAS. 97-56-3]
17. AATP [CAS. 56-38-2]
18. Aatrex [CAS. 1912-24-9]
19. AAtrex 4L [CAS. 1912-24-9]
20. AAtrex 80W [CAS. 1912-24-9]
21. aatrex nine-o [CAS. 1912-24-9]
22. Aavolex [CAS. 137-30-4]
23. aazira [CAS. 137-30-4]
24. ABAMECTIN [CAS. 71751-41-2]
25. ABAMECTIN [CAS. 65195-55-3]
26. ABAR [CAS. 21609-90-5]
27. Abol [CAS. 23103-98-2]
28. Abor [CAS. 21609-90-5]
29. Absorption oils, bicyclo arom. and heterocylic hydrocarbon fraction [CAS. 101316-45-4]
30. AC 299,263 [CAS. 114311-32-9]
31. AC 303,630 [CAS. 122453-73-0]
32. ac 3422 [CAS. 56-38-2]
33. ac 38555 [CAS. 999-81-5]
34. AC 5,223 [CAS. 2439-10-3]
35. AC 528 [CAS. 78-34-2]
36. ac 92100 [CAS. 13071-79-9]
37. ACAR [CAS. 510-15-6]
38. Acaraben [CAS. 510-15-6]
39. acaraben 4E [CAS. 510-15-6]
40. Acarin [CAS. 115-32-2]
41. Acarithion [CAS. 786-19-6]
42. Acaron [CAS. 6164-98-3]
43. ACC [CAS. 137-05-3]
44. acc 3422 [CAS. 56-38-2]
45. Accelerate [CAS. 129-67-9]
46. Accelerator CZ [CAS. 95-33-0]
47. accelerator l [CAS. 137-30-4]
48. accelerator thiuram [CAS. 137-26-8]
49. Accel TM [CAS. 120-78-5]
50. Accerelate [CAS. 129-67-9]