สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Accord

หน่วยงานที่ดูแล: กรมวิชาการเกษตร
เลขที่ทะเบียน: 255 - 2554
แหล่งผลิต: PT. DOW AgroSciences Indonesia, Indonesia
ผู้ขอขึ้นทะเบียน: ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) บจก.
ผู้นำเข้า: ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) บจก.
ผู้จัดจำหน่าย: ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) บจก.
ประเภท: นำเข้า
วันที่ออกทะเบียน: 6 ธ.ค. 54
วันที่หมดอายุ: 5 ธ.ค. 60
วันที่ยกเลิก: -

ส่วนประกอบ
ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิล แอมโมเนียม (glyphosate- isopropylammonium)
48 % W/V SL