สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ASKER 48

หน่วยงานที่ดูแล: กรมวิชาการเกษตร
เลขที่ทะเบียน: 1645 - 2556
แหล่งผลิต: Huikwang Corporation Taiwan, R.O.C.
ผู้ขอขึ้นทะเบียน: ฟาร์มอะโกร หจก.
ผู้นำเข้า: ฟาร์มอะโกร หจก.
ผู้จัดจำหน่าย: ฟาร์มอะโกร หจก.
ประเภท: นำเข้า
วันที่ออกทะเบียน: 5 ก.ย. 56
วันที่หมดอายุ: 4 ก.ย. 62
วันที่ยกเลิก: -

ส่วนประกอบ
ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิล แอมโมเนียม (glyphosate- isopropylammonium)
48 % W/V SL