สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Chemi-48

หน่วยงานที่ดูแล: กรมวิชาการเกษตร
เลขที่ทะเบียน: 453 - 2557
แหล่งผลิต: Zhejiang Jinfanda Biochemical Co., Ltd. PRC
ผู้ขอขึ้นทะเบียน: เคมิเฟอร์ บจก.
ผู้นำเข้า: เคมิเฟอร์ บจก.
ผู้จัดจำหน่าย: เคมิเฟอร์ บจก.
ประเภท: นำเข้า
วันที่ออกทะเบียน: 28 มี.ค. 57
วันที่หมดอายุ: 27 มี.ค. 63
วันที่ยกเลิก: -

ส่วนประกอบ
ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิล แอมโมเนียม (glyphosate- isopropylammonium)
48 % W/V SL