สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Asga 48

หน่วยงานที่ดูแล: กรมวิชาการเกษตร
เลขที่ทะเบียน: 1023 - 2557
แหล่งผลิต: Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. PRC
ผู้ขอขึ้นทะเบียน: แอสตราโก (ประเทศไทย) บจก.
ผู้นำเข้า: แอสตราโก (ประเทศไทย) บจก.
ผู้จัดจำหน่าย: แอสตราโก (ประเทศไทย) บจก.
ประเภท: นำเข้า
วันที่ออกทะเบียน: 16 มิ.ย. 57
วันที่หมดอายุ: 15 มิ.ย. 63
วันที่ยกเลิก: -

ส่วนประกอบ
ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิล แอมโมเนียม (glyphosate- isopropylammonium)
48 % W/V SL