สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นสารในบรรยากาศการทำงาน

ต่างประเทศ: สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไทย

ข้อมูลนี้จัดทำและเผยแพร่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยเป็นข้อมูลล่าสุด ณ เวลาดังนี้
สหรัฐอเมริกา : US OSHA ณ ปี 2017, California OSHA ณ 4/4/2018, NIOSH ณ 7/7/2016, ACGIH ณ ปี 2018
ญี่ปุ่น: ณ 2018-2019, ออสเตรเลีย: ณ 16/12/2019, ไทย: ณ สิงหาคม 2560
หน้าที่:  
ชื่อสาร CAS No. สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย
Acetaldehyde 75-07-0 US OSHA:
8-hour TWA: 200 ppm
8-hour TWA: 360 mg/m3

California OSHA:
Ceiling: 25 ppm

ACGIH:
Ceiling: 25 ppm
JSOH OEL:
Ceiling: 50 ppm
Ceiling: 90 mg/m3
AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 20 ppm
STEL: 50 ppm
8-hour TWA: 36 mg/m3
STEL: 91 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 200 ppm
Acetic acid 64-19-7 US OSHA:
8-hour TWA: 10 ppm
8-hour TWA: 25 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 10 ppm
STEL: 15 ppm
Ceiling: 40 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 10 ppm
STEL: 15 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 10 ppm
STEL: 15 ppm
JSOH OEL:
8-hour TWA: 10 ppm
8-hour TWA: 25 mg/m3
AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 10 ppm
STEL: 15 ppm
8-hour TWA: 25 mg/m3
STEL: 37 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 10 ppm
Acetic anhydride 108-24-7 US OSHA:
8-hour TWA: 5 ppm
8-hour TWA: 20 mg/m3

California OSHA:
Ceiling: 5 ppm

NIOSH:
Ceiling: 5 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 1 ppm
STEL: 3 ppm
JSOH OEL:
Ceiling: 5 ppm
Ceiling: 21 mg/m3
AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 5 Peak limitation ppm
8-hour TWA: 21 Peak limitation mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 5 ppm
Acetone 67-64-1 US OSHA:
8-hour TWA: 1000 ppm
8-hour TWA: 2400 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 500 ppm
STEL: 750 ppm
Ceiling: 3000 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 250 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 250 ppm
STEL: 500 ppm
JSOH OEL:
8-hour TWA: 200 ppm
8-hour TWA: 470 mg/m3
AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 500 ppm
STEL: 1000 ppm
8-hour TWA: 1185 mg/m3
STEL: 2375 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 1000 ppm
acetone cyanohydrin, as CN 75-86-5 - - - Thai PEL:
Ceiling: 5 mg/m3
Acetonitrile 75-05-8 US OSHA:
8-hour TWA: 40 ppm
8-hour TWA: 70 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 40 ppm
STEL: 60 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 20 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 20 ppm
- AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 40 ppm
STEL: 60 ppm
8-hour TWA: 67 mg/m3
STEL: 101 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 40 ppm
Acetylene tetrabromide (1,1,2,2-Tetrabromoethane) 79-27-6 US OSHA:
8-hour TWA: 1 ppm
8-hour TWA: 14 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 1 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 0.1 ppm (Inhalable Fraction and Vapour)
- AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 1 ppm
8-hour TWA: 14 mg/m3
-
Acetylsalicylic acid 50-78-2 - - AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 5 mg/m3
-
Acrolein 107-02-8 US OSHA:
8-hour TWA: 0.1 ppm
8-hour TWA: 0.25 mg/m3

California OSHA:
Ceiling: 0.1 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 0.1 ppm
STEL: 3 ppm

ACGIH:
Ceiling: 0.1 ppm
JSOH OEL:
8-hour TWA: 0.1 ppm
8-hour TWA: 0.23 mg/m3
AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 0.1 ppm
STEL: 0.3 ppm
8-hour TWA: 0.23 mg/m3
STEL: 0.69 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 0.1 ppm
Acrylamide 79-06-1 US OSHA:
8-hour TWA: 0.3 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 0.03 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: Ca
10-hour TWA: 0.03 mg/m3

ACGIH:
8-hour TWA: 0.03 mg/m3 (Inhalable Fraction and Vapour)
JSOH OEL:
8-hour TWA: 0.1 mg/m3
AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 0.03 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 0.3 mg/m3
acrylic acid 79-10-7 - - AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 2 ppm
8-hour TWA: 5.9 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 2 ppm
Acrylonitrile 107-13-1 California OSHA:
8-hour TWA: 2 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 1 ppm
Ceiling: 10 ppm [15-min]

ACGIH:
8-hour TWA: 2 ppm
JSOH OEL:
8-hour TWA: 2 ppm
8-hour TWA: 4.3 mg/m3
AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 2 ppm
8-hour TWA: 4.3 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 2 ppm
STEL: 10 ppm (15 min)
adipic acid 124-04-9 - - - Thai PEL:
8-hour TWA: 5 mg/m3
Aldrin 309-00-2 US OSHA:
8-hour TWA: 0.25 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 0.25 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: 0.25 mg/m3

ACGIH:
8-hour TWA: 0.05 mg/m3 (Inhalable Fraction and Vapour)
- AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 0.25 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 0.25 mg/m3
Allyl alcohol 107-18-6 US OSHA:
8-hour TWA: 2 ppm
8-hour TWA: 5 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 0.5 ppm
STEL: 4 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 2 ppm
STEL: 4 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 0.5 ppm
JSOH OEL:
8-hour TWA: 1 ppm
8-hour TWA: 2.4 mg/m3
AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 2 ppm
STEL: 4 ppm
8-hour TWA: 4.8 mg/m3
STEL: 9.5 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 2 ppm
Allyl chloride 107-05-1 US OSHA:
8-hour TWA: 1 ppm
8-hour TWA: 3 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 1 ppm
STEL: 2 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 1 ppm
STEL: 2 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 1 ppm
STEL: 2 ppm
- AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 1 ppm
STEL: 2 ppm
8-hour TWA: 3 mg/m3
STEL: 6 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 1 ppm
Allyl glycidyl ether (AGE) 106-92-3 California OSHA:
8-hour TWA: 0.2 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 5 ppm
STEL: 10 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 1 ppm
- AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 5 ppm
STEL: 10 ppm
8-hour TWA: 23 mg/m3
STEL: 47 mg/m3
Thai PEL:
Ceiling: 10 ppm
Allyl propyl disulfide 2179-59-1 US OSHA:
8-hour TWA: 2 ppm
8-hour TWA: 12 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 2 ppm
STEL: 3 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 2 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 0.5 ppm
- AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 2 ppm
STEL: 3 ppm
8-hour TWA: 12 mg/m3
STEL: 18 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 2 ppm
alpha-Alumina: Respirable fraction 1344-28-1 US OSHA:
8-hour TWA: 5 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 5 mg/m3
- AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 10 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 5 mg/m3
alpha-Alumina : Total dust 1344-28-1 US OSHA:
8-hour TWA: 15 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 10 mg/m3
- AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 10 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 15 mg/m3
Aluminium, alkyls (NOC) as AI 7429-90-5 - - AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 2 mg/m3
-
Aluminium, pyro powders as AI 7429-90-5 - - AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 5 mg/m3
-
Aluminium (welding fumes) as AI 7429-90-5 - - AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 5 mg/m3
-
Aluminum Metal (as Al): Respirable fraction; 7429-90-5 US OSHA:
8-hour TWA: 5 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 5 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: 5 mg/m3

ACGIH:
8-hour TWA: 1 mg/m3
- - Thai PEL:
8-hour TWA: 5 mg/m3
Aluminum Metal (as Al): Total dust 7429-90-5 US OSHA:
8-hour TWA: 15 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 10 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: 10 mg/m3
- AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 10 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 15 mg/m3
Aluninium, soluble salts as AI 7429-90-5 - - AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 2 mg/m3
-
2-Aminopyridine 504-29-0 US OSHA:
8-hour TWA: 0.5 ppm
8-hour TWA: 2 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 0.5 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 0.5 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 0.5 ppm
- AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 0.5 ppm
8-hour TWA: 2 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 0.5 ppm
amitrole  61-82-5 - - AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 0.2 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 0.2 mg/m3
Ammonia 7664-41-7 US OSHA:
8-hour TWA: 50 ppm
8-hour TWA: 35 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 25 ppm
STEL: 35 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 25 ppm
STEL: 35 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 25 ppm
STEL: 35 ppm
JSOH OEL:
8-hour TWA: 25 ppm
8-hour TWA: 17 mg/m3
AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 25 ppm
STEL: 35 ppm
8-hour TWA: 17 mg/m3
STEL: 24 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 50 ppm
ammonium chloride, fume 12125-02-9 - - AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 10 mg/m3
STEL: 20 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 10 mg/m3
STEL: 20 mg/m3 (15 min)
Ammonium perfluorooctanoate 3825-26-1 - - AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 0.1 mg/m3
-
Ammonium persulfate 7727-54-0 - - AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 0.01 Peak Limitation mg/m3
-
Ammonium sulfamate: Respirable fraction 7773-06-0 US OSHA:
8-hour TWA: 5 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 5 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: 5 mg/m3
- AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 10 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 5 mg/m3
Ammonium sulfamate: Total dust 7773-06-0 US OSHA:
8-hour TWA: 15 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 10 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: 10 mg/m3

ACGIH:
8-hour TWA: 10 mg/m3
- AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 10 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 15 mg/m3
n-Amyl acetate 628-63-7 US OSHA:
8-hour TWA: 100 ppm
8-hour TWA: 525 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 50 ppm
STEL: 100 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 100 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 50 ppm
STEL: 100 ppm
JSOH OEL:
8-hour TWA: 50 ppm
8-hour TWA: 266.3 mg/m3
AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 50 ppm
STEL: 100 ppm
8-hour TWA: 270 mg/m3
STEL: 541 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 100 ppm
sec-Amyl acetate 626-38-0 US OSHA:
8-hour TWA: 125 ppm
8-hour TWA: 650 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 50 ppm
STEL: 100 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 125 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 50 ppm
STEL: 100 ppm
- AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 50 ppm
STEL: 100 ppm
8-hour TWA: 270 mg/m3
STEL: 541 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 125 ppm
tert-Amyl acetate 625-16-1 - JSOH OEL:
8-hour TWA: 50 ppm
8-hour TWA: 266.3 mg/m3
- -
Aniline and homologs 62-53-3 US OSHA:
8-hour TWA: 5 ppm
8-hour TWA: 19 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 2 ppm (aniline only)

ACGIH:
8-hour TWA: 2 ppm (aniline only)
JSOH OEL:
8-hour TWA: 1 ppm
8-hour TWA: 3.8 mg/m3
AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 2 ppm
8-hour TWA: 7.2 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 5 ppm
Anisidine (o-,p-isomers) 29191-52-4 US OSHA:
8-hour TWA: 0.5 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 0.5 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: 0.5 mg/m3

ACGIH:
8-hour TWA: 0.5 mg/m3
- AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 0.1 ppm
8-hour TWA: 0.5 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 0.5 mg/m3
o-Anisidine 90-04-0 - JSOH OEL:
8-hour TWA: 0.1 ppm
8-hour TWA: 0.5 mg/m3
- -
p-Anisidine 104-94-9 - JSOH OEL:
8-hour TWA: 0.1 ppm
8-hour TWA: 0.5 mg/m3
- -
Antimony and compounds (as Sb) US OSHA:
8-hour TWA: 0.5 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 0.5 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: 0.5 mg/m3

ACGIH:
8-hour TWA: 0.5 mg/m3
JSOH OEL:
8-hour TWA: 0.1 mg/m3
AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 0.5 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 0.5 mg/m3
Antimony trioxide, handling and use (as Sb) 1309-64-4 - - AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 0.5 mg/m3
-
ANTU (alpha Naphthylthiourea) 86-88-4 US OSHA:
8-hour TWA: 0.3 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 0.3 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: 0.3 mg/m3

ACGIH:
8-hour TWA: 0.3 mg/m3
- AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 0.3 mg/m3
-
Arsenic, inorganic compounds (as As) California OSHA:
8-hour TWA: 0.01 mg/m3

NIOSH:
Ceiling: 0.002 mg/m3[15-min]

ACGIH:
8-hour TWA: 0.01 mg/m3
- - Thai PEL:
8-hour TWA: 0.01 mg/m3
Arsenic, organic compounds (as As) US OSHA:
8-hour TWA: 0.5 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 0.2 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: None
JSOH OEL:
8-hour TWA: 0.003 (at 10-3 individual axcess lifetime risk of cancer) mg/m3
- Thai PEL:
8-hour TWA: 0.5 mg/m3
Arsenic & soluble compounds (as As) - - AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 0.05 mg/m3
-
Arsine 7784-42-1 US OSHA:
8-hour TWA: 0.05 ppm
8-hour TWA: 0.2 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 0.05 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 0.002 mg/m3 [15-min]

ACGIH:
8-hour TWA: 0.005 ppm
JSOH OEL:
8-hour TWA: 0.01 ppm
Ceiling: 0.1 ppm
8-hour TWA: 0.032 mg/m3
Ceiling: 0.32 mg/m3
AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 0.05 ppm
8-hour TWA: 0.16 mg/m3
Thai PEL:
8-hour TWA: 0.05 ppm
Asbestos NIOSH:
10-hour TWA: 0.1 f/cm3

ACGIH:
8-hour TWA: 0.1 f/cc (resp. fiber)
- AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 0.1 f/mL ppm
-
Asbestos (amosite form) 12172-73-5 - - AUS Exposure Std.:
8-hour TWA: 0.1 f/mL ppm
-