สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
UN Class - UN Number - UN Guide
ตาราง:  
อ้างอิงข้อมูลจาก: Recommendation on Transport of Dangerous Goods, Twenty-first revised edition, 2019
ปรับปรุงข้อมูลในฐานล่าสุด วันที่ 14 มิ.ย. 2565
Class คำอธิบาย (อังกฤษ) คำอธิบาย (ไทย)
1 Explosives วัตถุระเบิด
1.1 Explosives with a mass explosion hazard สารและสิ่งของที่มีอันตรายประเภทระเบิดทั้งมวล
1.1A  Primary explosive substance  
1.1B  Article containing a primary explosive substance and not containing two or more effective protective features. Some articles, such as detonators for blasting, detonator assemblies for blasting and primers, cap-type, are included, even though they do not contain primary explosives  
1.1C  Propellant explosive substance or other deflagrating explosive substance or article containing such explosive substance  
1.1D  Secondary detonating explosive substance or black powder or article containing a secondary detonating explosive substance, in each case with means of initiation and without a propelling charge, or article containing a primary explosive substance and containing two or more effective protective features  
1.1E  Article containing a secondary detonating explosive substance, without means of initiation, with a propelling charge (other than one containing a flammable liquid or gel or hypergolic liquids)  
1.1F  Article containing a secondary detonating ecplosive substance with its own means of initiation, with a propelling charge (other than one containing a flammable liquid or gel or hypergolic liquids) or without a propelling charge  
1.1G  Pyrotechnic substance, or article containing a pyrotechnic substance, or article containing both an explosive substance and an illuminating, incendiary, tear- or smoke-producing substance (other than a water-activated article or one containing white phosphorus, phosphides, a pyrophoric substance, a flammable liquid or gel, or hypergolic liquids)  
1.1J  Article containing both an explosive substance and a flammable liquid or gel  
1.1L  Explosive substance or article containing an explosive substance and presenting a special risk (e.g. due to water-activation or presence of hypergolic liquid, phosphides or q pyrophoric substance) and needing isolation of each type  
1.2 Explosives with a projection hazard สารและสิ่งของที่มีอันตรายที่เกิดจากการยิงแต่ไม่เกิดการระเบิดทั้งมวล
1.2B  Article containing a primary explosive substance and not containing two or more effective protective features. Some articles, such as detonators for blasting, detonator assemblies for blasting and primers, cap-type, are included, even though they do not contain primary explosives  
1.2C  Propellant explosive substance or other deflagrating explosive substance or article containing such explosive substance  
1.2D  Secondary detonating explosive substance or black powder or article containing a secondary detonating explosive substance, in each case with means of initiation and without a propelling charge, or article containing a primary explosive substance and containing two or more effective protective features  
1.2E  Article containing a secondary detonating explosive substance, without means of initiation, with a propelling charge (other than one containing a flammable liquid or gel or hypergolic liquids)  
1.2F  Article containing a secondary detonating ecplosive substance with its own means of initiation, with a propelling charge (other than one containing a flammable liquid or gel or hypergolic liquids) or without a propelling charge  
1.2G  Pyrotechnic substance, or article containing a pyrotechnic substance, or article containing both an explosive substance and an illuminating, incendiary, tear- or smoke-producing substance (other than a water-activated article or one containing white phosphorus, phosphides, a pyrophoric substance, a flammable liquid or gel, or hypergolic liquids)  
1.2H  Article containing both an explosive substance and white phosphorus  
1.2J  Article containing both an explosive substance and a flammable liquid or gel  
1.2K  Srticle containing both an explosive substance and a flammable liquid or gel  
1.2L  Explosive substance or article containing an explosive substance and presenting a special risk (e.g. due to water-activation or presence of hypergolic liquid, phosphides or q pyrophoric substance) and needing isolation of each type  
1.3 Explosives with predominantly a fire hazard สารและสิ่งของที่มีอันตรายที่เกิดจากการติดไฟ และมีอันตรายเกิดจากการระเบิดเล็กน้อยหรือการยิงออกไปบ้างเล็กน้อย หรือเกิดทั้ง 2 อย่าง แต่ต้องไม่เกิดอันตรายจากการระเบิดทั้งมวล
1.3C  Propellant explosive substance or other deflagrating explosive substance or article containing such explosive substance  
1.3G  Pyrotechnic substance, or article containing a pyrotechnic substance, or article containing both an explosive substance and an illuminating, incendiary, tear- or smoke-producing substance (other than a water-activated article or one containing white phosphorus, phosphides, a pyrophoric substance, a flammable liquid or gel, or hypergolic liquids)  
1.3H  Article containing both an explosive substance and white phosphorus  
1.3J  Article containing both an explosive substance and a flammable liquid or gel  
1.3K  Srticle containing both an explosive substance and a flammable liquid or gel  
1.3L  Explosive substance or article containing an explosive substance and presenting a special risk (e.g. due to water-activation or presence of hypergolic liquid, phosphides or q pyrophoric substance) and needing isolation of each type  
1.4 Explosives with no significant blast hazard สารและสิ่งของที่มีอันตรายไม่มากนักก่อให้เกิดอันตรายไม่เฉพาะเจาะจง
1.4B  Article containing a primary explosive substance and not containing two or more effective protective features. Some articles, such as detonators for blasting, detonator assemblies for blasting and primers, cap-type, are included, even though they do not contain primary explosives  
1.4C  Propellant explosive substance or other deflagrating explosive substance or article containing such explosive substance  
1.4D  Secondary detonating explosive substance or black powder or article containing a secondary detonating explosive substance, in each case with means of initiation and without a propelling charge, or article containing a primary explosive substance and containing two or more effective protective features  
1.4E  Article containing a secondary detonating explosive substance, without means of initiation, with a propelling charge (other than one containing a flammable liquid or gel or hypergolic liquids)  
1.4F  Article containing a secondary detonating ecplosive substance with its own means of initiation, with a propelling charge (other than one containing a flammable liquid or gel or hypergolic liquids) or without a propelling charge  
1.4G  Pyrotechnic substance, or article containing a pyrotechnic substance, or article containing both an explosive substance and an illuminating, incendiary, tear- or smoke-producing substance (other than a water-activated article or one containing white phosphorus, phosphides, a pyrophoric substance, a flammable liquid or gel, or hypergolic liquids)  
1.4S  Substance or article so packed or designed that any hazardous effects arising from accidental functioning are confined within the package unless the package has been degraded by fire, in which case all blast or projection effects are limited to the extent that they do not significantly hinder or prohibit fire fighting or other emergency response efforts in the immediate vicinity of the package  
1.5 Very insensitive explosives; blasting agents สารที่ไม่ไวต่อการระเบิด แต่หากระเบิดจะเกิดอันตรายจากระเบิดทั้งมวล
1.5D  Secondary detonating explosive substance or black powder or article containing a secondary detonating explosive substance, in each case with means of initiation and without a propelling charge, or article containing a primary explosive substance and containing two or more effective protective features  
1.6 Extremely insensitive detonating articles สิ่งของที่ไม่ไวต่อการระเบิด แต่หากเกิดการระเบิดจะเกิดอันตรายจากการระเบิดทั้งมวล
1.6N  Articles containing only extremely insensitive detonating substances  
2 Gases ก๊าซ
2.1 Flammable gases ก๊าซไวไฟ
2.2 Non-flammable, non-toxic compressed gases ก๊าซไม่ไวไฟ และไม่เป็นพิษ
2.3 Gases toxic by inhalation ก๊าซพิษ
2.4 Corrosive gases (Canada)  
3 Flammable liquids (and Combustible liquids [U.S.]) ของเหลวไวไฟ
3.1 Flammable Liquids (f.p. < -18 C) ของเหลวไวไฟ ที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส
3.2 Flammable Liquids (f.p. -18 to 23 C) ของเหลวไวไฟ ที่มีจุดวาบไฟระหว่าง -18 ถึง 23 องศาเซลเซียส
3.3 Flammable Liquids (f.p. 23 to 61 C) ของเหลวไวไฟ ที่มีจุดวาบไฟระหว่าง 23 ถึง 61 องศาเซลเซียส
4 Flammable solids; Spontaneously combustible materials; and Dangerous when wet
materials
ของแข็งไวไฟ, สารที่เสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง, สารให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ
4.1 Flammable solids ของแข็งไวไฟ สารที่ทำปฏิกิริยาได้ด้วยตัวเองและสารคล้ายคลึงกันและวัตถุระเบิดที่ถูกทำให้ความไวน้อยลง
4.2 Spontaneously combustible materials สารที่อาจลุกไหม้ได้เอง
4.3 Dangerous when wet materials สารให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ
5 Oxidizers and Organic peroxides สารออกซิไดซ์และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์
5.1 Oxidizers สารออกซิไดซ์
5.2 Organic peroxides สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์
6 Toxic materials and Infectious substances สารพิษและสารติดเชื้อ
6.1 Toxic materials สารพิษ
6.2 Infectious substances สารติดเชื้อ
7 Radioactive materials วัตถุกัมมันตรังสี
8 Corrosive materials สารกัดกร่อน
9 Miscellaneous dangerous goods สารหรือสิ่งของอันตรายเบ็ดเตล็ด
9.1 Miscellaneous dangerous goods (Canada)  
9.2 Environmentally hazardous substances (Canada)  
9.3 Dangerous wastes (Canada)