สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การขออนุญาติจำหน่าย สารเคมีเพื่อการเรียนรู้

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

         บริษัทของดิฉันผลิตสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเกี่ยวกับชุดเรียนรู้ทางด้านเคมี ซึ่งในบางการทดลองของชุดเรียนรู้จะใช้สารจำพวกคอปเปอร์ซัลเฟต และบอแรก ประมาณ 50-60 g ต่อชุดทดลอง ซึ่งสารดังกล่าวอยู่ในชนิดวัตถุอันตราย 3 จึงอยากเรียนสอบถามว่าการผลิตเพื่อจำหน่ายต้องขออนุญาตหน่วยงานใดเกี่ยวกับสารประเภทนี้ ซึ่งทางบริษัทนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

วรรัตน์

โดย:  วรรัตน์   [26 มิ.ย. 2551 16:07]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

แนะนำให้สอบถามที่สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรมนะค่ะ โทรศัพท์ 02 202 4225-6

โดย:  วลัยพร ทีมงาน ChemTrack  [28 มิ.ย. 2551 23:36]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้