สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ
ดูคำถามตามหมวด:  
หน้าที่:    
05808 - ประเทศไทยมีข้อยกเว้น "articles exemption" สำหรับผลิตภัณฑ์หรือไม่คะ
โดย: ชัญญา อุทิศ  [19 ก.ย. 2562 03:34]  (อ่าน  35 / ตอบ 2)
05613 - พิกัดศุลกากรของ calcium stearate และ zinc stearate สำหรับอุคสาหกรรมพลาสติก เป็นเลขเดียวกันไหมครับ และควรเป็นเลขไหนแน่
โดย: วิญญู  [1 ส.ค. 2561 00:39]  (อ่าน  423 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
05533 - กฎหมาย ข้อบังคับ การใช้สารเคมีในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
โดย: Saowanee  [19 ม.ค. 2561 15:12]  (อ่าน  1,254 / ตอบ 4)
05425 - การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตราย
โดย: khwan  [1 มี.ค. 2560 08:51]  (อ่าน  1,172 / ตอบ 2)
05412 - จะเปลี่ยนใบขับขี่ประเภท4 แบบ บ.4 เป็น แบบ ท.4 ได้หรือเปล่าคะ
โดย: น.ส.กรวิกา ด้วงท้วม  [2 ก.พ. 2560 23:09]  (อ่าน  608 / ตอบ 1)
05411 - อาคารจัดเก็บสารเคมี
โดย: a  [1 ก.พ. 2560 13:10]  (อ่าน  588 / ตอบ 1)
05373 - แบบ วอ.7
โดย: ์ืNoona  [26 ต.ค. 2559 13:32]  (อ่าน  812 / ตอบ 0)
05368 - ขนส่งทางบก ภายในประเทศ ของ สินค้า UN 1210 Class 3 กลุ่มการบรรจุภัณฑ์ที่ 2
โดย: ศรินทิพย์  [13 ต.ค. 2559 16:19]  (อ่าน  627 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
05366 - ขอทราบพิกัดนำเข้า Zinc Stearate
โดย: คุณชนิต นพภาลัย  [10 ต.ค. 2559 20:21]  (อ่าน  546 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
05346 - กฎกระทรวง/กฎระเบียบการนำเข้าเครืองใช้ไฟฟ้าซึ่งมีซองSilica-gel ขนาด200 กรัมบรรจุมาในกล่องสนิค้าเครืองใช้ไฟฟ้า
โดย: จิตอาภา  [24 ส.ค. 2559 15:16]  (อ่าน  413 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
05343 - ใน MSDS ไม่ระบุ CAS No. ทำให้ไม่สามารถยื่นตอบหารือได้ ทำอย่างไรดีคะ
โดย: ขวัญชนก  [19 ส.ค. 2559 16:07]  (อ่าน  1,100 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
05332 - เรื่อง รถบรรทุกสินค้าอันตราย
โดย: จิระนันท์  [22 ก.ค. 2559 15:32]  (อ่าน  797 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
05320 - สอบถามเรื่องสารวัตถุอันตราย
โดย: Thipawan  [1 ก.ค. 2559 13:47]  (อ่าน  737 / ตอบ 5)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
05305 - วิทยุสื่อสาร ตามประกาศ  กห. ข้อ 2.1.3.14
โดย: พตท.วิภพ  [13 มิ.ย. 2559 12:13]  (อ่าน  531 / ตอบ 1)
05303 - อยากทราบมาตรฐานของฟอมัลดีไฮด์
โดย: จนท สิ่งแวดล้อม  [11 มิ.ย. 2559 16:07]  (อ่าน  677 / ตอบ 1)
05295 - การขึ้นทะเบียนสารเคมีที่มีไว้ครอบครอง
โดย: Sumai  [2 มิ.ย. 2559 16:10]  (อ่าน  1,742 / ตอบ 3)
05288 - ใบหารือจากกรมโรงงานบอกไม่เป็นวัตถุอันตราย แต่ทางกรมศุลมาแจ้งว่าอันตรายตอนหลัง
โดย: คนหาข้อมูล  [23 พ.ค. 2559 21:00]  (อ่าน  2,601 / ตอบ 6)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
05241 - ฉลาก GHS
โดย: รัชฎา  [18 ม.ค. 2559 12:02]  (อ่าน  723 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
05230 - UN number ของสารประกอบ HCL
โดย: ภรณี อุกฤษฏ์  [30 พ.ย. 2558 09:18]  (อ่าน  737 / ตอบ 2)
05210 - ปุ๋ยกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงแรงงานสารเคมีอันตราย 2556
โดย: ถาวร  [18 ก.ย. 2558 15:04]  (อ่าน  629 / ตอบ 1)
05191 - สารเคมีที่ใช้ในครัวเรือน
โดย: eddy  [20 พ.ค. 2558 09:23]  (อ่าน  1,462 / ตอบ 1)
05189 - กฎหมายการสำหรับการจัดการสารเคมี
โดย: รัตนา แสนพวง  [14 พ.ค. 2558 11:00]  (อ่าน  3,398 / ตอบ 2)
05185 - ื่ยื่นเอกสารหารือเคมีภัณฑ์กับกรมโรงงานฯแต่ทางโรงงานไม่ยอมแก้ไข MSDS ให้โชว์ส่วนประกอบ 100%
โดย: pichamon  [11 พ.ค. 2558 13:00]  (อ่าน  1,960 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
05177 - การตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมี
โดย: สุธิดา  เมฆมี  [20 ก.พ. 2558 13:35]  (อ่าน  1,031 / ตอบ 1)
05176 - สอบถามข้อมูลการขออนุญาตนำเข้า สินค้าที่มีคุณสมบัติในทางการรบ ทางการทหาร ค่ะ
โดย: กมลชนก  ลิ้มวิจิตสุข  [9 ก.พ. 2558 20:27]  (อ่าน  1,127 / ตอบ 2)
05165 - สอบถามเรื่อง บรรจุภัณฑ์เคมี
โดย: SCM Staff  [16 ม.ค. 2558 14:13]  (อ่าน  909 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
05157 - วัตถุไวไฟ VS วัตถุอันตราย
โดย: Amnaj S.  [22 ธ.ค. 2557 16:18]  (อ่าน  1,328 / ตอบ 9)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
05152 - ขั้นตอนการนำเข้าสารเคมี มีอย่างไรบ้างคะ
โดย: กมลชนก  [15 ธ.ค. 2557 11:19]  (อ่าน  902 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
05148 - อยากทราบข้อกำหนดการใช้สารเคมี ในอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล
โดย: QA มือใหม่  [3 ธ.ค. 2557 15:50]  (อ่าน  1,022 / ตอบ 3)
05136 - การรมยา
โดย: sirasa  [17 ต.ค. 2557 14:58]  (อ่าน  773 / ตอบ 1)
05133 - อยากทราบว่าชื่อเคมีนี้เป็น DG หรือไม่ค่ะ
โดย: คนมึนๆ  [16 ต.ค. 2557 11:48]  (อ่าน  1,020 / ตอบ 2)
05132 - อยากทราบว่า CAS No. 3อย่างข้างล่างนี้คือวัตถุอันตรายหรือไม่ค่ะ
โดย: คนมึนๆ  [16 ต.ค. 2557 11:14]  (อ่าน  957 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
05129 - การตรวจวัดสารเคมีอันตรายในสภาพแวดล้อมการทำงาน
โดย: Kritsana M.  [7 ต.ค. 2557 09:46]  (อ่าน  930 / ตอบ 1)
05112 - การนำเข้า  scrap cpu
โดย: สมชัย  [13 ก.ย. 2557 23:38]  (อ่าน  949 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
05109 - หน่วยงานใดสามารถออกใบรับรอง Food Grade สำหรับเคมีที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร
โดย: Prim  [4 ก.ย. 2557 12:46]  (อ่าน  2,032 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
05107 - ภาษาใน SDS&Label ตามระบบ GHS
โดย: วรี  [1 ก.ย. 2557 15:43]  (อ่าน  1,067 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
05046 - นำเข้าแบตเตอร์รี่ใช้กับกล้องสำรวจตามท้องถนนจะต้องขออนุญาต สมอ.หรือไม่ครับ
โดย: นายอนันต์ พัฒนสุพงษ์  [18 มิ.ย. 2557 11:25]  (อ่าน  789 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
05044 - โช๊ครถยนต์เป็น DG หรือไม่?
โดย: ปัญญา  [16 มิ.ย. 2557 17:58]  (อ่าน  778 / ตอบ 1)
05041 - นำเข้าน้ำยาล้างเล็บ
โดย: joey3012  [9 มิ.ย. 2557 10:24]  (อ่าน  1,282 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
05037 - UN number หาได้จากไหนครับ
โดย: เจเจ  [4 มิ.ย. 2557 09:34]  (อ่าน  1,020 / ตอบ 2)
05035 - ขั้นตอนการนำเข้าอาวุธปืน พร้อมเครื่องกระสุน สำหรับการจัดแสดง
โดย: ปิยะ  [2 มิ.ย. 2557 09:43]  (อ่าน  1,114 / ตอบ 2)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
04973 - IMDG code
โดย: thanyarat  [4 ก.พ. 2557 11:15]  (อ่าน  3,418 / ตอบ 2)
04939 - สอบถามเรื่องการติดตั้ง ISO tank ของสารทำความเย็น class A2 มีข้อกำหนด/กฎหมายอะไรเกี่ยวข้องบ้างคะ
โดย: tapaewjung  [12 ธ.ค. 2556 13:39]  (อ่าน  1,046 / ตอบ 1)
04919 - Cas No. ที่ระบุใน MSDS ไม่ครบ 100%
โดย: Passakorn  [22 พ.ย. 2556 08:36]  (อ่าน  1,423 / ตอบ 3)
04907 - การนำเข้าสารเคมี
โดย: voranich mianmanus  [12 พ.ย. 2556 11:07]  (อ่าน  1,278 / ตอบ 1)
04906 - สถิติข้อมูลย้ำยาชุบโรเดียม
โดย: การตลาด SPC Precious Metal  [11 พ.ย. 2556 13:14]  (อ่าน  827 / ตอบ 1)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
04905 - สอบถามเกี่ยวกับสาร Methyl Bromide ครับ
โดย: คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  [7 พ.ย. 2556 09:44]  (อ่าน  848 / ตอบ 3)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว
04904 - นำสาร โทลูอีน มาใช้งาน
โดย: n.safety  [5 พ.ย. 2556 16:02]  (อ่าน  875 / ตอบ 1)
04896 - battery รถ ฟอร์คลิฟ ที่เติมกรดแล้วถือเป็นวัตถุอัตรายหรือไม่ ต้องจดเป็นผู้ครอบครองหรือไม่
โดย: เตียง  [18 ต.ค. 2556 17:17]  (อ่าน  4,182 / ตอบ 1)
04891 - อยากรู้ข้อมูล
โดย: ผู้บริโภคตาดำๆ  [15 ต.ค. 2556 13:06]  (อ่าน  921 / ตอบ 4)  มีผู้ทรงคุณวุฒิมาตอบแล้ว