สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การใช้สารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว

ชาวนามาปรึกษาว่าจะเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ปลูกเองในปีถัดไป  แต่กลัวว่าเมล็ดพันธุ์จะเสียหาย  จึงอยากใช้สารเคมีคลุกเมล็ด  ดิฉันจึงขอเรียนถามเรื่องสารเคมีที่ใช้คลุกเมล็ดข้าวเพื่อป้องกันเชื้อรา  และสารที่ป้องกันแมลงมาทำลายเมล็ดข้าวค่ะ  อีกอย่างคือถ้าเป็นการใช้สารที่ละลายน้ำฉีดพ่นเมล็ดจะได้หรือไม่
ขอบคุณค่ะ

โดย:  ละอองศรี ศิริเกษร   [5 ก.ค. 2551 06:37]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด สารเคมีในอาหาร-สารเจือปน สารปรุงแต่ง สารตกค้าง  /  สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช/สารเคมีทางการเกษตร
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

( ไมใช่ คำตอบ )    
http://www.nfi.or.th/stat/Abstract/rd_detail.asp?id=534        
http://www.ricethailand.go.th/rkb/data_012/rice_012_manul_003.html        เกษตรดี ที่เหมาะสมกับ ข้าวนาสวนนาน้ำฝน    ( Good Agricultural Practice for Rain Fed Lowland Rice )        โดย กรมการข้าว        
http://natres.psu.ac.th/Department/PlantScience/510-111web/Technology%20Changes_Rice/12.chemical%20safty%20uses.htm        การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย    โดย  สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ  ( IRRI )    อยู่ใน หลักสูตร วิชา 510-111 หลักการกสิกรรม  ( Principle of Crop Production )  ของ  ภาควิชาพืชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดย:  นักเคมี  [5 ก.ค. 2551 08:41]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_phosphide        Aluminium phosphide    ;    CAS No.  20859-73-8        

http://www.sandhya-group.com/pdf/MSDS-AluminiumPhosphide.pdf        

http://www.talunex.co.uk/

โดย:  นักเคมี  [15 ก.พ. 2552 21:42]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้