สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สารฟอกขาว

1. ทำไมต้องใช้สารฟอกขาว  

2. วิธีการตรวจสอบสารฟอกขาวแบบง่ายๆ

โดย:  เสก   [6 ธ.ค. 2551 14:16]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด สารเคมีในอาหาร-สารเจือปน สารปรุงแต่ง สารตกค้าง  /  ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

( ไม่ใช่ คำตอบ )        
A bleach is a chemical that removes colors or whitens, often via oxidation. Common chemical bleaches include household "chlorine bleach", a solution of approximately 3-6% sodium hypochlorite (NaClO), and "oxygen bleach", which contains hydrogen peroxide or a peroxide-releasing compound such as sodium perborate or sodium percarbonate. To bleach something is to apply bleach, sometimes as a preliminary step in the process of dyeing. Bleaching powder is calcium hypochlorite.  

Many bleaches have strong bactericidal properties, and are used for disinfecting and sterilizing. Most bleaches are hazardous, and should be used with care.

History
Prior to chemical bleaches, Fuller's Earth (Montmorillonite), river mud, and old urine (which contains ammonia) were used as whitening and cleaning agents. Later wood ashes, and soda were used. This type of cleaning was called fulling, and typically got out dirt and grease making clothing 'white'.  

Other types of bleaches
Chlorine dioxide is used for the bleaching of wood pulp, fats and oils, cellulose, flour, textiles, beeswax, skin, and in a number of other industries.  
In the food industry, some organic peroxides (benzoyl peroxide, etc.) and other agents (e.g. bromates) are used as flour bleaching and maturing agents.

Peracetic acid, ozone and hydrogen peroxide and oxygen are used in bleaching sequences in the pulp industry to produce totally chlorine free (TCF) paper.  
Not all bleaches are hazardous and have an oxidizing nature. Sodium dithionite is used as a powerful reducing agent in some bleaching formulas. It is commonly used to bleach wood pulp used to make newsprint.  

Mechanism of bleach action
Color in most dyes and pigments is produced by molecules, such as beta carotene, which contain chromophores.  

Chemical bleaches work in one of two ways:

An oxidizing bleach works by breaking the chemical bonds that make up the chromophore. This changes the molecule into a different substance that either does not contain a chromophore, or contains a chromophore that does not absorb visible light.
A reducing bleach works by converting double bonds in the chromophore into single bonds. This eliminates the ability of the chromophore to absorb visible light.  
Sunlight acts as a bleach through a process leading to similar results: high energy photons of light, often in the violet or ultraviolet range, can disrupt the bonds in the chromophore, rendering the resulting substance colorless. Extended exposure often leads to massive discoloration usually reducing the colors to white and typically very faded blue spectrums.  
Sodium hypochlorite's anti-bacterial mechanism works by causing "shock" proteins to aggregate, which then fall off.

โดย:  นักเคมี  [6 ธ.ค. 2551 15:52]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

( ไม่ใช่ คำตอบ )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Bleach

โดย:  นักเคมี  [6 ธ.ค. 2551 15:59]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :3

- สารฟองขาวในอาหาร ทำให้อาหารดูน่ารับประทาน เช่น น้ำตาลทรายขาว ถั่วงอก ผลไม้ดอง แต่ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมมิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอัตรายสำหรับร่างกายมนุษย์ เช่น สารฟองขาวบางตัวเป็นสารก่อมะเร็งสะสมในร่างกายมากๆ อาจถึงแก่ชีวิตได้

- สารฟองขาวใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ตะเกียบ เพื่อป้องกันเชื่อรา ก่อนใช้งานควรล้างให้สะอาด

- ชุดทดสอบสารฟอกขาวขององค์การเภสัชกรรม ในราคาชุดละ 48 บาท

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โดย:  ไอลดา จิตจะกูล  [18 ธ.ค. 2551 10:42]
ข้อคิดเห็นที่ 3:4

http://en.wikipedia.org/wiki/Bleach        Bleach        

Bleach  -  Oxidizing Agents      
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_hypochlorite        Sodium hypochlorite        
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine_dioxide        Chlorine dioxide        
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_peroxide        Hydrogen peroxide        
http://en.wikipedia.org/wiki/Ozone        Ozone        
http://en.wikipedia.org/wiki/Peracetic_acid        Peracetic acid        
http://en.wikipedia.org/wiki/Bromate        Bromate        

Bleach  -  Reducing Agents        
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_dithionite        Sodium dithionite

โดย:  นักเคมี  [11 ม.ค. 2552 19:10]
ข้อคิดเห็นที่ 4:5

แนะนำ  เว็บไซต์  เรื่อง  สารเคมีในชีวิตประจำวัน     ที่  เนื้อหาสาระดี  รูปแบบสวยงาม  วิธีการนำเสนอน่าสนใจ  สื่อสารได้ดี  ฯลฯ        

http://www.pharm.su.ac.th/Chemistry-in-Life/room01.html        

จัดทำโดย  คณาจารย์ภาควิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดย:  นักเคมี  [22 ม.ค. 2552 21:12]
ข้อคิดเห็นที่ 5:6

แนะนำ  เว็บไซต์  เรื่อง  สารเคมีในชีวิตประจำวัน     ที่  เนื้อหาสาระดี  รูปแบบสวยงาม  วิธีการนำเสนอน่าสนใจ  สื่อสารได้ดี  ฯลฯ          

http://oldweb.pharm.su.ac.th/Chemistry-in-Life/room01.html          

จัดทำโดย    คณาจารย์ภาควิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดย:  QWER  [21 ม.ค. 2553 10:24]
ข้อคิดเห็นที่ 6:7

เอ่อ...แล้วจะมีวิธีทดสอบแบบธรรมชาติหรือเปล่าคะ ดยไม่ต้องใช้น้ำยาทดสอบน่ะค่ะ

โดย:  หมิว NPS  [8 ก.พ. 2553 19:58]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้