สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สารอะฟลาทอกซิน

ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของสารอะฟลาทอกซิน คุณสมบัติทางเคมี อันตราย ผลกระทบและแนวทางแก้ไขถ้าได้ข้อมูลเร็วจักขอบพระคุณยิ่งคะ เพราะต้องการข้อมูลไปทำรายงานส่งอาจารย์คะ

โดย:  Fernandjo   [20 ธ.ค. 2551 20:55]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  /  สารเคมีในอาหาร-สารเจือปน สารปรุงแต่ง สารตกค้าง  /  ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

http://www.ansci.cornell.edu/plants/toxicagents/aflatoxin/aflatoxin.html        Aflatoxins :  Occurence and Health Risks        
http://en.wikipedia.org/wiki/Aflatoxin        Aflatoxin        
http://www.cfsan.fda.gov/~mow/chap41.html        
http://www.aflatoxin.info/aflatoxin.asp        Properties of Aflatoxin and Aflatoxin Producing Fungi        
http://www.aflatoxin.info/health.asp        Importance of Aflatoxins in Human and Livestock Health

โดย:  นักเคมี  [21 ธ.ค. 2551 04:30]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

http://www.fao.org/docrep/x5036e/x5036E0s.htm        Control of Aflatoxin in Maize

โดย:  นักเคมี  [21 ธ.ค. 2551 04:55]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้