สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
 
ขอคำปรึกษาเรื่องโครงงานเคมีค่ะ
อยากทราบว่ามีสมุนไพรชนิดใดบ้างที่ช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อราในขนมปังได้บ้างคะ คือกำลังทำโครงงาน  แต่ไม่ทราบว่าจะมีวิธีเลือกสมุนไพรที่จะใช้ทดลองอย่างไรจึงจะได้ผล  ที่รู้ก็มีว่านหางจระเข้ และพวกกระชายกับพริก อ.ที่สอนเคมีของดิฉันบอกว่าต้องการโครงสร้างเคมีและสารเคมีในสมุนไพรแต่ละชนิด ว่าทำไมมันถึงยับยั้งการเกิดเชื้อราได้  เพราะสารเคมีชนิดใดหรือว่ายับยั้งได้เพราะเกิดจากปฎิกิริยาเคมี แต่เมื่อลองหาแล้วก็ไม่พบเลยค่ะ  ช่วยหน่อยนะคะ

- ขอบคุณมากๆ เลยคะ -

โดย:  LaLA   [8 ก.ค. 2552 22:53]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  /  สารเคมีในอาหาร-สารเจือปน สารปรุงแต่ง สารตกค้าง
 
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
 
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

หลักเกณฑ์ - วิธี  เลือกสมุนไพร  ( ที่จะใช้ทดลอง )        

เงื่อนไขแรก    มี สรรพคุณ หรือ ความสามารถ  ในการยับยั้ง การเกิดเชื้อรา  ( ควรค้นหาจากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว )        
เงื่อนไขสอง    สามารถรับประทาน  ( กิน ) ได้      ( เพราะ ขนมปัง นี้ จะใช้เป็นอาหาร )        
เงื่อนไขสาม    สามารถผ่านกระบวนการผลิต ( ทำ ) ขนมปัง  โดยไม่ สูญเสีย  ความสามารถ  ในการยับยั้ง การเกิดเชื้อรา  ( ควรค้นหาจาก ข้อมูล ชุดเดียวกันกับเงื่อนไขแรก )        
เงื่อนไขสี่    ควรมีกลิ่นรส ที่ชวนรับประทาน ตามที่ผู้บริโภคคาดหวังกับอาหารทั่วไป        
เงื่อนไขห้า    ควรมีราคา-ต้นทุนในการผลิตต่ำ        
เงื่อนไขหก    . . .    
เงื่อนไขเจ็ด    . . .    
เงื่อนไขแปด    . . .

ว่านหางจระเข้    กระชาย    พริก        เข้า เงื่อนไข เหล่านี้ไหม        

ส่วน ประเด็นที่    " อ.ที่สอนเคมีของดิฉันบอกว่าต้องการโครงสร้างเคมีและสารเคมีในสมุนไพรแต่ละชนิด  ว่าทำไมมันถึงยับยั้งการเกิดเชื้อราได้  เพราะสารเคมีชนิดใดหรือว่ายับยั้งได้เพราะเกิดจากปฎิกิริยาเคมี "    คำตอบ ก็อยู่ในขั้นตอน ตาม เงื่อนไขแรก

ควรเริ่มค้นหาใหม่  ( ถ้าสิ่งที่ค้นมาแล้วไม่ได้ผล )   โดยใช้คำ
สมุนไพร      การยับยั้งการเกิดเชื้อรา      การยับยั้งการเกิดเชื้อราในขนมปัง          การยับยั้งการเกิดเชื้อราบนขนมปัง          สารยับยั้งการเกิดเชื้อรา        
และ ควรค้นข้อมูลพื้นฐาน  เรื่อง  ราบนขนมปัง    การเกิดราบนขนมปัง    การยับยั้งการเกิดราบนขนมปัง    ( พยายาม อย่า ใช้ คำที่ติดกันจนเป็นวลีหรือประโยค แบบ ภาษาไทย  ซึ่ง จะทำให้ค้นหาไม่พบ หรือ ค้นหาได้ในวงจำกัด )    

แนะนำ  คำ  เพื่อช่วยค้นหา ข้อมูลพื้นฐาน        ที่  เว็บไซต์    www.google.com/    ( อย่าใช้  www.google.co.th/   เพราะจะได้ข้อมูลน้อยกว่ากันมาก )        
Mold on Bread ,    Bread Mold ,    Black Bead Mold ,  Mold Inhibitor  ,  Mold Inhibition ,    Inhibition of Mold on Bread ,    Inhibition of Mold in Bread ,    Control of Mold in Bread ,    . . . . . . . .  คือกำลังทำโครงงาน  แต่ไม่ทราบว่าจะมีวิธีเลือกสมุนไพรที่จะใช้ทดลองอย่างไรจึงจะได้ผล  ที่รู้

   


โดย:  นักเคมี  [9 ก.ค. 2552 09:17]
 
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

แก้ไข  คำตอบที่ 1        

หลักเกณฑ์ - วิธี  เลือกสมุนไพร  ( ที่จะใช้ทดลอง )        

เงื่อนไขแรก    มี สรรพคุณ หรือ ความสามารถ  ในการยับยั้ง การเกิดเชื้อรา  ( ควรค้นหาจากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว )        
เงื่อนไขสอง    สามารถรับประทาน  ( กิน ) ได้      ( เพราะ ขนมปัง นี้ จะใช้เป็นอาหาร )        
เงื่อนไขสาม    สามารถผ่านกระบวนการผลิต ( ทำ ) ขนมปัง  โดยไม่ สูญเสีย  ความสามารถ  ในการยับยั้ง การเกิดเชื้อรา  ( ควรค้นหาจาก ข้อมูล ชุดเดียวกันกับเงื่อนไขแรก )        
เงื่อนไขสี่    ควรมีกลิ่นรส ที่ชวนรับประทาน ตามที่ผู้บริโภคคาดหวังกับอาหารทั่วไป        
เงื่อนไขห้า    ควรมีราคา-ต้นทุนในการผลิตต่ำ        
เงื่อนไขหก    . . .    
เงื่อนไขเจ็ด    . . .    
เงื่อนไขแปด    . . .

ว่านหางจระเข้    กระชาย    พริก        เข้า เงื่อนไข เหล่านี้ไหม        

ส่วน ประเด็นที่    " อ.ที่สอนเคมีของดิฉันบอกว่าต้องการโครงสร้างเคมีและสารเคมีในสมุนไพรแต่ละชนิด  ว่าทำไมมันถึงยับยั้งการเกิดเชื้อราได้  เพราะสารเคมีชนิดใดหรือว่ายับยั้งได้เพราะเกิดจากปฎิกิริยาเคมี "    คำตอบ ก็อยู่ในขั้นตอน ตาม เงื่อนไขแรก

ควรเริ่มค้นหาใหม่  ( ถ้าสิ่งที่ค้นมาแล้วไม่ได้ผล )   โดยใช้คำ
สมุนไพร      การยับยั้งการเกิดเชื้อรา      การยับยั้งการเกิดเชื้อราในขนมปัง          การยับยั้งการเกิดเชื้อราบนขนมปัง          สารยับยั้งการเกิดเชื้อรา        
และ ควรค้นข้อมูลพื้นฐาน  เรื่อง  ราบนขนมปัง    การเกิดราบนขนมปัง    การยับยั้งการเกิดราบนขนมปัง    ( พยายาม อย่า ใช้ คำที่ติดกันจนเป็นวลีหรือประโยค แบบ ภาษาไทย  ซึ่ง จะทำให้ค้นหาไม่พบ หรือ ค้นหาได้ในวงจำกัด )    

แนะนำ  คำ  เพื่อช่วยค้นหา ข้อมูลพื้นฐาน        ที่  เว็บไซต์    www.google.com/    ( อย่าใช้  www.google.co.th/   เพราะจะได้ข้อมูลน้อยกว่ากันมาก )        
Mold on Bread ,    Bread Mold ,    Black Bead Mold ,  Mold Inhibitor  ,  Mold Inhibition ,    Inhibition of Mold on Bread ,    Inhibition of Mold in Bread ,    Control of Mold in Bread ,    . . . . . . . .    
( อย่าบ่น และ อย่าเบื่อ ที่ต้องอ่านภาษาอังกฤษ    เราไม่ได้มีทางเลือกมากนัก  การพยายามแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาท้องถิ่น เป็นความสูญเปล่าได้มาก จนมักจะไม่คุ้มกับผลดีที่ได้ )        


โดย:  นักเคมี  [9 ก.ค. 2552 09:23]
 
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

ถ้าคำตอบ ที่ 1 และ 2  ถือเป็น  การให้คำปรึกษา        
ขอให้ ใส่นามแฝงของผู้ตอบ  ( นักเคมี ) และ ชื่อเว็บไซต์นี้  ( www.chemtrack.org )  ไว้ใน กิตติกรรมประกาศ ของ โครงงาน ด้วย        ( ถือว่าเป็น มารยาทที่ดี และ หลักปฏิบัติที่ดี ของ  การทำโครงงานทางวิชาการ )

โดย:  นักเคมี  [9 ก.ค. 2552 09:32]
 
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

http://www.chemtrack.org/Board-Detail.asp?TID=0&ID=673        
http://www.chemtrack.org/Board-Detail.asp?TID=0&ID=1707        
http://www.chemtrack.org/Board-Detail.asp?TID=0&ID=1965

โดย:  นักเคมี  [9 ก.ค. 2552 09:47]
 
ข้อคิดเห็นที่ 5:5

อยากทราบว่าโครงงานเคมีการผลิตจะต้องทำยังไง

โดย:  เบนซ์  [15 พ.ค. 2553 14:46]
 
ข้อคิดเห็นที่ 6:6

อยากทราบว่าสารอะไรที่ช่วยยับยั้งราในขนมปังบางคะ

โดย:  ม.3/3  [5 ก.ค. 2554 09:56]
 
ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้
กรุณาตั้งคำถามใหม่ ที่นี่ 
หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้
ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้
จาก:
อีเมล:
ข้อคิดเห็น:
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
44032969
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546