สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ASTM STADARD

อยากขอมาตรฐาน ASTM หรือ มาตรฐานความปลอดภัยด้านสารเคมีเกี่ยวกับสหภาพยุโรป  เป็นภาคภาษาไทยได้ไหมครับ  บริษัทของผมทำเกี่ยวกับเบาะที่นั่งเด็ก และ เป้อุ้มเด็กในรถยนตร์

โดย:  Tor   [25 ก.พ. 2553 10:25]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด EU REACH  /  กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  /  การจัดการความปลอดภัย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

ASTM ไม่มีภาคภาษาไทย ส่วนกฎหมายความปลอดภัยด้านสารเคมีของประเทศใดใช้ภาษาราชการของประเทศนั้น หากต้องการใช้อ้างอิงในการปฏิบัติตามกฎหมาย/มาตรฐานควรศึกษาจากต้นฉบับ อย่างไรก็ตามมีผู้แปลกฎหมายความปลอดภัยด้านสารเคมีของสหภาพยุโรปจำหน่ายเพื่อง่ายแก่การศึกษาทำความเข้าใจเบื้องต้น ซึ่งสำนักหอสมุดของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดหาหนังสือนี้มาให้บริการผู้ใช้ห้องสมุดแล้ว นอกจากนี้ยังทำฐานข้อมูล REACH Coach (http://siweb.dss.go.th/reachcoach ) ให้ผู้สนใจใช้เป็นแหล่งเรียน(รู้)เร็วเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย REACH ด้วย

โดย:  sos  [25 ก.พ. 2553 12:19]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้