สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การขอใบอนุญาตินำเข้าสารเคมีต้องทำอย่างไรกับหน่วยงานใด

กรณีนำเข้าสารเคมีเพื่อใช้ประกอบการผลิตและส่งไปให้ใช้ในบริษัทในเครือต้องขออนุญาติกับหน่วยงานใดที่รับผิดชอบหรือควบคุมดูแล และต้องทำอย่างไรในการนำเข้าสารเคมีบ้าง

โดย:  Export   [14 ก.ค. 2553 09:14]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ขึ้นกับว่าเป็นสารเคมีใด และหน่วยงานใดควบคุม หน่วยงานควบคุม เช่น กรมโรงงานฯ กรมวิชาการเกษตร อย. ฯลฯ

ดังนั้นคุณต้องตรวจสอบก่อนว่า สารเคมีจะนำเข้ามานั้นใครควบคุม และเป็นวัตถุอันตรายชนิดใด เพราะวัตถุอันตรายต่างชนิดกันก็มีวิธีต่างกัน

http://www.chemtrack.org/Chem.asp

โดย:  ปั๊ป ทีมงาน ChemTrack  [14 ก.ค. 2553 14:35]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

อย่าลืมขอข้อมูลความปลอดภัย หรือ SDS (safety data sheet) ของสารนั้นๆจากผู้ขายด้วย เราได้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว และต้องใช้ในการทำกิจกรรมต่อไปด้วย

โดย:  สุชาตา ชินะจิตร  [15 ก.ค. 2553 07:26]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้