สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ส่งออกกากอุตสาหกรรมไปต่างประเทศ

อยากทราบขั้นตอนการส่งออกกากอุตสาหกรรมไปยังประเทศจีน
ชื่อสินค้า Dust from Electric Arc Furnace, powder form
ลักษณะการบรรจุหีบห่อ 1ton big bag
กระบวนการผลิต (สินค้านี้ได้ผ่านกระบวนการผลิตอะไรมาบ้าง) Process, EAF dust will be sucked during steel scrap  melting  via steel duct  and collected in  bag  filter/silo, then  this  EAF dust will be  drained out into 1 ton big bag.
บริษัทผู้ส่งออก/โรงงานฯ ผลิต ต้องขออนุญาตการส่งออกหรือไม่
ถ้าขอใบอนุญาต ต้องติดต่อหน่วยงานใด เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน
บริษัทผู้รับผิดชอบขนส่งสินค้าจากโรงงานมาท่าเรือคลองเตย ต้องมีใบอนุญาตขนสินค้าหรือไม่โดย:  นายสุนทร บุญมี   [29 ก.ค. 2553 15:09]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด EU REACH  /  กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

( สำหรับ ผู้ที่อยากรู้ช้อมูลที่เกี่ยวข้อง )        

http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=EAF+Dust&aq=f&aqi=g3&aql=&oq=&gs_rfai=

โดย:  นักเคมี  [29 ก.ค. 2553 22:52]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ต้องขอชมเชยที่หาข้อบูลก่อนดำเนินงาน ขอแนะนำให้สอบถามและขอความช่วยเหลือไปที่ สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทร. 02-2024165 หรือ 02 2024242 นะคะ

ระหว่างนี้  อาจมีผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยให้คำตอบเพิ่มเติม

โดย:  วราพรรณ ด่านอุตรา  [30 ก.ค. 2553 11:27]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้