สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

PAH content

ต้องการส่งสินค้าไป plastic ไป EU แต่ต้องทดสอบ PAH content เพิ่มเติม จึงอยากรู้ว่า PAH content เป็นสารกลุ่มใดและมีความจำเป็นต้องทดสอบอย่างไร

โดย:  artit   [27 ก.ย. 2553 16:21]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด EU REACH  /  กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

PAH - Polycyclic Aromatic Hydrocarbons  

จากข้อมูลอันน้อยที่ให้มาครับ ขอเดาว่าน่าจะพิจารณา

- Benzo[a]pyrene (BaP) CAS No 50-32-8
- Benzo[e]pyrene (BeP) CAS No 192-97-2
- Benzo[a]anthracene (BaA) CAS No 56-55-3
- Chrysen (CHR) CAS No 218-01-9
- Benzo[b]fluoranthene (BbFA) CAS No 205-99-2
- Benzo[j]fluoranthene (BjFA) CAS No 205-82-3
- Benzo[k]fluoranthene (BkFA) CAS No 207-08-9
- Dibenzo[a,h]anthracene (DBAhA) CAS No 53-70-3

ไม่แน่ใจว่าตรงกับที่ต้องการหรือไม่ เพราะข้อมูลจำกัด

แต่ แน่ใจว่า พลาสติกนะครับ ไม่ใช่ยาง

พลาสติก นำไปทำผลิตภัณฑ์ต่างกัน เช่น ของเล่น หรือ บรรจุภัณฑ์ ข้อกำหนดก็ต่างกัน


โดย:  ปั๊ป ทีมงาน ChemTrack  [27 ก.ย. 2553 16:53]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้