สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

นำเข้า BDE-MXE และ TBDE-79 ได้หรือไม่

อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมี
1. Brominated Diphenyl Ether (BDE-MXE)
2. Octabromodiphenyl oxide (TBDE-79), CAS # 32536-52-0

ว่าสามารถ
1. นำเข้า และ ครอบครอง ได้หรือไม่
2. เป็นวัตถุอันตราย หรือเกี่ยวข้องกับกฎหมายใดในประเทศไทยและต่างประเทศ

โดย:  ปวรินทร์   [4 พ.ย. 2553 17:36]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด EU REACH  /  กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้