สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

แปลกใจเรื่องคุณภาพน้ำมันพืช 0% trans fat

เคยได้ยินมาว่า น้ำมันพืช ที่ผ่านกระบวนการทำให้เป็นไขมันอิ่มตัว จะทำให้ก่อมะเร็งได้  เพราะกระบวนการไม่เกิดอย่างสมบูรณ์ และมี trans fat เกิดขึ้น ซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นตัวก่อมะเร็ง ในอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันพืชผ่านกระบวนการทำให้เป็นไขมันอิ่มตัวนั้น...  จริงหรือไม่ ?

แล้วก็ แปลกใจว่า น้ำมันพืชที่เห็นว่าเป็นไขแข็งเมื่อทิ้งไว้ในห้องครัวนั้น...  ส่วนใหญ่ คือไขแข็งที่เกิดจากไขมันอิ่มตัว...แล้วก็บอกว่า ไขแข็งจากไขมันอิ่มตัวนั้นไม่ดีต่อสุขภาพ... จริงหรือไม่ ?

ครั้น น้ำมันพืชไม่ผ่านกระบวนการ  ก็จะเหม็นหืน เพราะไขมันไม่อิ่มตัว... แล้วการเหม็นหืน ส่งผลอะไรต่อสุขภาพการบริโภคบ้าง ?

สรุปว่า น้ำมันพืชที่มีไขมันอิ่มตัว และไม่อิ่มตัว...อะไร ก็ทานไม่ได้แล้วงั้นหรือค๊ะ ?

โดย:  น้ำ   [13 ธ.ค. 2553 13:07]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์  /  การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  สารเคมีในอาหาร-สารเจือปน สารปรุงแต่ง สารตกค้าง
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

คำถามนี้  ไม่สามารถให้คำตอบสั้นๆ ที่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง        

แต่  ขอชี้ให้เห็นว่า    ถ้า  สรุป  หรือ  เชื่อ  ตาม คำถาม จริงๆ  จะเหลือ ทางเลือก สักเท่าไร  และ  ควร ปฏิบัติตนอย่างไร  

และ  แน่ใจหรือว่า  รู้แน่ๆว่า  Trans Fat  คือ อะไร
สำหรับ ผู้รักและห่วงใย สุขภาพ ของตนเอง    เมื่อเชื่อแบบนี้แล้ว        (( ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันที่ผ่านกระบวนการฯ     ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันที่ไม่ผ่านกระบวนการฯ     ต้องไม่กินเนื้อสัตว์และพืชที่มีไขมันปนอยู่ด้วย    ต้องไม่กิน เนย - มาร์การีน    ต้องไม่กิน น้ำสลัด - มายองเนส    ต้องไม่กินขนมหวานที่ใช้กะทิ    ต้องไม่กินแกงที่ใช้กะทิ    ต้องไม่กินไอสกรีม    ต้องไม่กินขนมที่ใช้เนยเป็นส่วนผสม    ต้องไม่กิน ฯลฯ ))        

หรือ  กินเข้าไปทั้งหมด  โดยคอยเตือนตัวเองทุกครั้งที่กิน  ว่าทำลายสุขภาพของตัวเองอีกแล้วนะ        

ทั้งหมด ที่ยกมาเป็นตัวอย่าง  มีใครทำได้บ้าง    และ  สุขภาพกายของเขาเป็นอย่างไร        สุขภาพจิต เป็นอย่างไร        


และ ถ้า คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้  สุขภาพกาย และ สุขภาพจิต ของเขาควรเป็นอย่างไร และ ขณะนี้ เป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่        

นอกจากนี้    น้ำมันจากธรรมชาติ  ที่มีแต่ไขมันอิ่มตัวทั้งหมด  หรือ  ที่มีแต่ไขมันไม่อิ่มตัวทั้งหมด    มีจริงหรือ

โดย:  นักเคมี  [18 ธ.ค. 2553 08:30]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

http://en.wikipedia.org/wiki/Trans_fat        Trans Fat        

โดย:  นักเคมี  [18 ธ.ค. 2553 09:12]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้