สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การขออนุญาติ

การที่เราเปิดกิจการกำจัดแมลง และมีใบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขแล้ว แต่เนื่องจากทางบริษัทของเราไม่ได้ซื้อวัตถุอันตรายครั้งละเยอะเยอะคะเพราะว่าเป็นบริษัทเปิดใหม่ลูกค้าไม่เยอะมากมายอะไร เราจะซื้อเฉพาะเวลามีลูกค้าจ้างงานเท่านั้น

1.เราจะต้องขออนุญาติหรือไม่คะ

2.ถ้าไม่ได้ขออนุญาติจะมีความผิดหรือไม่คะ

3.ถ้าต้องขออนุญาติเราต้องขออนุญาติประเภท 2 หรือ 3 คะ

โดย:  บุ๋ม   [15 ธ.ค. 2553 10:38]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ข้อคิดเห็นนี้อาจไม่ใช่คำตอบ แต่เป็นคำถามกลับไปที่คุณบุ๋มให้หาข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อ:

1. ตอนเปิด "กิจการการกำจัดแมลง" ได้ขออนุญาตไว้กับหน่วยงานใดหรือไม่ เช่น กระทรวงพาณิชย์ หรือ อย และมี " ใบอนุญาต " แล้วหรือยัง
ทั้งสองหน่วยงานน่าจะช่วยให้คำตอบได้ว่า ถ้าไม่ขออนุญาตแล้วจะมีความผิดหรือไม่ อย่างไร
2.  ที่ว่า " ทางบริษัทของเราไม่ได้ซื้อวัตถุอันตรายครั้งละเยอะเยอะ" แสดงว่าคุณทราบอยู่แล้วว่าคุณซื้อและประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  คุณจึงน่าจะทราบว่าวัตถุอันตรายที่คุณซื้อมีชื่อว่าอะไร ให้นำชื่อนั้นมาสืบค้นในเมนู " ค้นหา " ว่าสารที่คุณซื้อเป็นวัตถุอันตรายชนิดใด แล้วหาข้อมูลต่อไปว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้าง
มีปริมาณเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ ถ้าต้องการความชัดเจนเพิ่มเติม ควรสอบถามไปที่ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและเครื่องสำอางของ  อย
3. ที่ว่า " มีใบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขแล้ว " ตอนรับการอบรม ไม่มีข้อสงสัยอย่างที่ถามมาหรือคะ ลองกลับไปพลิกดูเอกสารที่ได้รับจากการอบรม อาจมีคำแนะนำอยู่บ้างแล้วก็ได้


โดย:  วราพรรณ ด่านอุตรา  [19 ธ.ค. 2553 11:12]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้