สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ความคืบหน้าเรื่องprecandidate listของสารเคมี

อยากทราบว่าตอนนี้มีการดำเนินการเรื่องสารเคมีจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องCandidate listถึงไหนแล้ว และต้องดำเนินการอะไรบ้างครับ

โดย:  สมภพ   [28 พ.ค. 2554 14:33]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด EU REACH  /  กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

คุณสมภพ สามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ นี้ http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc_en.asp เลยนะคะ

โดย:  ขวัญนภัส ทีมงาน ChemTrack  [1 มิ.ย. 2554 14:22]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้