สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

จะนำเข้าผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์

ผมต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ ซึ่ง ประกอบด้วย แชมพู wax ประเภทต่างๆ ดังนั้นขั้นตอนการปฏิบัติควรจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ


โดย:  AA   [9 มิ.ย. 2554 13:53]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด EU REACH  /  กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

1.หาเอกสารที่แสดงส่วนผสม องค์ประกอบทางเคมีของสินค้าทุกรายการ รวมถึง MSDS
2. ตรวจสอบว่าส่วนผสมเหล่านั้นมีสารใดบ้างที่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัดตามกฏหมายต่างๆ เช่น พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เป็นต้น
3. ตรวจสอบกับ อย. เนื่องจากสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ อยู่ในข่ายการควบคุมของ อย.
4.ตรวจสอบว่าสินค้าจัดเป็นของตามประเภทพิกัดอัตราศุลกากรใด จะต้องเสียภาษีศุลกากรเท่าใด และภาษีอื่นๆ(ถ้ามี) รวมทั้ง vat เท่าใด (ฐานภาษีคำนวนราคาจาก CIF)
5. ติดต่อหาตัวแทนออกของ เพื่อให้ผ่านพิธีการแทน (เราสามารถออกของเองก็ได้แต่จะมีความยุ่งยากหน่อย สามารถสอบถามขั้นตอนพิธีการออกของได้จาก customs clinic ที่กรมศุลกากร)

โดย:  นายอนุชิต พราวพันธุ์  [14 มิ.ย. 2554 10:08]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้