สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

บอแรกซ์

น้ำยาทดสอบบอแรกซ์คือน้ำยาอะไร

โดย:  กานต์   [31 ก.ค. 2550 12:20]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  สารเคมีในอาหาร-สารเจือปน สารปรุงแต่ง สารตกค้าง
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

การทดสอบบอแรกซ์โดยวิธีแบบง่ายๆที่ทำได้ภายในบ้านสามารถทำได้โดยการใช้กระดาษขมิ้นซึ่งเตรียมได้โดยการใช้ละลายขมิ้นผงในแอลกอฮอล์แล้วนำกระกาษกรองมาจุ่มให้ได้สีเหลืองติด นำไปผึ่งให้แห้ง การใช้งานก็ให้นำกระดาษขมิ้นไปจุ่มในสารตัวอย่างที่สงสัยว่ามีบอแรกซ์อยู่ ถ้ามีการปนเปื้อนของบอแรกซ์ก็จะทำให้กระดาษขมิ้นเปลี่ยนเป็นสีแดง สำหรับการทดสอบบอแรกซ์ในอาหารในปัจจุบันมีชุดอุปกรณ์การทดสอบสารบอแรกซ์ของ กองอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จำหน่าย ราคาไม่แพงครับ ลองตาม link ไปดูได้เลยครับ
http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/food/files/test/borac.htm

โดย:  สนธยา กริชนวรักษ์  [8 ส.ค. 2550 11:06]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

น้ำยาที่ใช้ทดสอบชื่อว่าอะไรครับ

โดย:  อยากรู้  [2 เม.ย. 2551 15:02]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

น้ำยาที่ใช้ทดสอบสารบอแรกซ์คือ กรดไฮโดรคลอริก ทำหน้าที่ปรับสภาวะของตัวอย่างที่จะทดสอบให้เป็นกรด เพื่อให้สารเคอร์คูมินในกระดาษขมิ้นกับธาตุโบรอนซึ่งเป็นส่วนประกอบในสารบอแรกซ์ (ถ้าในตัวอย่างนั้นมีบอแรกซ์) ทำปฏิกิริยากันได้ดีจนเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีแดง ทำให้กระดาษขมิ้นเปลี่ยนเป็นสีแดง

โดย:  Mobile Unit  [2 มิ.ย. 2551 14:28]
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

ขอบคุณมากนะคะ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

โดย:  จันทรา  [1 ก.ค. 2551 17:43]
ข้อคิดเห็นที่ 5:5

น้ำยาทดสอบสารบอแรกซ์นั้น คือ กรดไฮโดรคลอริกอย่างเดียว
ใช่มะครับ งั้นเราไม่ซื้อชุดน้ำยาทดสอบ แต่นำกรดไฮโดรคลอริก กับ
กระดาษขมิ้นทดลอง
มันก็มีผลเหมือนกันใช่มะครับ

โดย:  ผู้อยากรู้  [10 ส.ค. 2551 12:46]
ข้อคิดเห็นที่ 6:6

http://www.gccthai.com/thai/?name=foodtestkit        Food Test Kit    ( ชุดทดสอบ สำหรับอาหาร )

โดย:  นักเคมี  [30 ส.ค. 2551 18:48]
ข้อคิดเห็นที่ 7:7

กรดไฮโดรคลอริกเพียงอย่างเดียวหรือค่ะ แล้วขั้นตอนการทดสอบล่ะค่ะ

โดย:  พริกไทย  [10 ก.ย. 2551 13:45]
ข้อคิดเห็นที่ 8:8

ช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดย:  พริกไทย  [10 ก.ย. 2551 13:47]
ข้อคิดเห็นที่ 9:9

สารที่ใช้ทดสอบบอแรกซ์มีแค่กรดไฮโดรคอลิก ผสมอยู่อย่างเดียวหรอค่ะ(ตอบด่วนด้วยค่ะ


โดย:  Karin  [19 ก.ย. 2551 20:56]
ข้อคิดเห็นที่ 10:11

ชื่อทางวิยาศาสตร์ของบอแรกซ์ หรือน้ำประสานทอง คืออะไรค่ะตอบด่วนค่ะ

แมวน้อย

โดย:  แมวน้อย  [19 ม.ค. 2552 14:45]
ข้อคิดเห็นที่ 11:12

http://en.wikipedia.org/wiki/Borax        Borax        
http://mineral.galleries.com/minerals/carbonat/borax/borax.htm

โดย:  นักเคมี  [20 ม.ค. 2552 18:32]
ข้อคิดเห็นที่ 12:13

แล้วบอแรกซ์เป็นกรดหรือเบส

แลวสารอะไรที่มีอยู่ในขมิ้นจึงทำให้ทดสอบสารบอแรกซ์ได้

โดย:  สุนิษา  [27 ม.ค. 2552 15:41]
ข้อคิดเห็นที่ 13:14

คำวิจารณ์ เชิงลบ        

สิ่งที่  หน่วยงานรัฐ  พยายามทำ เพื่อ คุ้มครอง ผู้บริโภค จาก บอแรกซ์     อาจ เป็น การชี้ช่อง ให้ คนเลว    ว่า  มีที่ไหน หรือ ผลิตภัณฑ์ใด  ที่ พวกเขา น่าจะใช้ บอแรกซ์ ได้  ( โดยยอมเสี่ยง กับการถูกจับได้ )        

ตัวอย่าง    

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536)  กำหนดให้ บอแรกซ์เป็นสารที่ห้าม ใช้ในอาหาร  ผู้ฝ่าฝืน มีโทษให้ปรับไม่เกิน 20,000 บาท        
( ประกาศนี้  ชี้ช่องว่า  ใช้ บอแรกซ์ ใน อาหาร  มีโทษ ปรับ เพียง  ไม่เกิน 20,000 บาท )    ( น่าเสี่ยง )

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2544    กำหนดบอแรกซ์เป็นสินค้าควบคุมฉลากต้องมีข้อห้าม “บอแรกซ์อันตราย อาจทำให้ไตวาย ห้ามใช้ในอาหาร” ถ้าไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่การแสดงฉลาก ไม่ถูกต้อง ระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท  ถ้าเป็นการกระทำของ ผู้ผลิตหรือผู้สั่งหรือนำเข้า  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
( พระราชบัญญัติ นี้  ชี้ช่อง ให้ใช้ บอแรกซ์ ในอาหาร เช่นกัน )        

ทำไม  การออกประกาศ หรือ กฎหมาย กลายเป็น การชี้ช่อง      (  ก. เพราะ เชื่อว่า  เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่กวดขันให้เป็นไปตามกฎหมาย    ข. เพราะ เชื่อว่า เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่สามารถ สุ่มตรวจ จนพบ ผู้ทำผิด ได้    ค. เพราะ เชื่อว่า ผู้บริโภค ไม่รู้กฎหมาย และ ไม่รู้เรื่องอันตรายจากสารเคมี    ง. เพราะ คนเลว ทำเลวแน่ๆ ไม่ต้องมีเหตูผล หรือ เหตุจูงใจ ใดๆ )        


คำอธิบาย  สำหรับ ชุดทดสอบ บอแรกซ์  
ตัวอย่างอาหาร  
-  xxxxxx และผลิตภัณฑ์จาก xxxxxx  yyyy  zzzzz  aaaaa  bbbb  ccccc  dddddd  eeee
-  ffffggg  ffffhhhhh  ffffiiii  
-  jjjjjjj ที่ทำจาก kkk  llllllll  mmmmmm  nn  oooooo  ppppp  
-  qqqq  rrrrrrr    

( คำอธิบายนี้  ชี้ช่อง ว่า  มี ผลิตภัณฑ์อาหาร อย่างน้อย 20 ชนิด  ที่ " น่าจะ " ใส่ บอแรกซ์ ลงไป )

โดย:  นักเคมี  [4 เม.ย. 2552 21:21]
ข้อคิดเห็นที่ 14:15

นอกจากกระดาษขมิ้นแล้วยังสามารถใช้อย่างอื่นทดสอบแทนได้หรือไม่

โดย:  Gum  [9 ก.ค. 2552 21:03]
ข้อคิดเห็นที่ 15:18

บอเเร็กคือสารอันตราย

โดย:  ปลา  [14 ส.ค. 2552 11:02]
ข้อคิดเห็นที่ 16:19

แล้วถ้าเราทดสอบแล้วกระดาษขมิ้นเปลี่ยนเป็นสีอื่นนอกจากสีแดงล่ะคะ
เช่นถ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือน้ำเงิน มันหมายความว่าไงอ่ะ หมายความว่าตัวอย่างที่นำมาทดสอบไม่มีสารบอแรกซ์หรือมีสารบอแรกซ์ในปริมาณมากอ่ะคะ

ช่วยหาคำตอบหน่อยนะคะ

โดย:  เด็ก ม.ต้น  [19 ส.ค. 2552 21:07]
ข้อคิดเห็นที่ 17:20

ขอบคุณค่ะ คุณคำตอบที่ 1

โดย:  สุดสวย  [6 ก.ย. 2552 14:38]
ข้อคิดเห็นที่ 18:21

ช่วยหาแหล่งอ้างอิงเรื่องน้ำยาทดสอบสารบอแรกซ์ว่าเปนกรดไฮโดรคอลิกจิงๆได้มั้ยคะ ต้องการด่วนเลยค่ะ  จาเปนพระคุณอย่างสูงงงงงงง

โดย:  ผู้ทำโครงงาน  [27 ต.ค. 2552 15:57]
ข้อคิดเห็นที่ 19:26

กรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ทดสอบบอแรกซ์ ใช้ความเข้มข้นเท่าไรค่ะ  ขอบคุณค่ะ

โดย:  นักเคมีรุ่นจิ๋ว  [24 พ.ค. 2553 13:06]
ข้อคิดเห็นที่ 20:28

แล้วจะได้คำตอบรึเปล่าว่าสารที่ทดสอบคือไฮไฮนั้นนะ

โดย:  อาม นักเรียนบ้านนอก  [29 ต.ค. 2553 16:25]
ข้อคิดเห็นที่ 21:30

บอแรกซ์ละลายน้ำได้หรือไม่ และ
เป็นกรด, เบส หรือกลาง

โดย:  เด็กตัวน้อย ๆ  [28 พ.ค. 2554 20:12]
ข้อคิดเห็นที่ 22:31

ไม่เห็นมีว่าสารบอแรกซ์คืออะไร  วัตถุประสงค์ที่จะทำสารบอแรกซ์

โดย:  ผู้ใหญ่  [2 ก.พ. 2555 18:19]
ข้อคิดเห็นที่ 23:32

สงสัยน่ะค่ะ ว่าสารบอแร็กซ์ใช้ยังไง และมีประโยชน์อย่างไร  และก้อโทษด้วยค่ะ ช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะ เพราะวันที่24 นี้ส่งข้อสอบแล้ว ขอบคุนมากๆค่ะ

โดย:  น้องอีม  [20 ก.พ. 2555 15:40]
ข้อคิดเห็นที่ 24:33

ถ้ากระดาษเปลี่ยนสีเป็นสีแดง คือมีสารบอแรกซ์
ถ้าไม่เปลี่ยนสี คือไม่มี

โดย:  สักคน  [16 มี.ค. 2555 01:11]
ข้อคิดเห็นที่ 25:34

อยากทราบวิธีทดลองค่ะ...............

โดย:  นักเรียน  [19 มิ.ย. 2555 21:16]
ข้อคิดเห็นที่ 26:35

มีสารอะไรที่สามารถ ใช้แทนสารบอแรกต์ได้บ้างค่ะ?? ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

โดย:  นักเรียน  [7 ส.ค. 2555 17:55]
ข้อคิดเห็นที่ 27:36

ผมอยากรู้วิธีแยกสารบอแรกค์ออกจากอาหารคับ

โดย:  นักเรียน  [13 พ.ย. 2555 22:53]
ข้อคิดเห็นที่ 28:37

พืชวงศ์ขิงอื่นๆก็สามารถใช้ตรวจสอบสารบอแรกซ์ได้ค่ะ กำลังทำโครงงานอยู่ค่ะ

โดย:  กานต์  [20 พ.ย. 2555 01:58]
ข้อคิดเห็นที่ 29:38

น้ำยาที่ใช้ทดสอบมีกรดไฮโดรคลอลิคอย่างเดียวไม่มีส่วนผสมอื่นอยุ่เลยใช่ไหมค่ะ

โดย:  2123  [21 ธ.ค. 2555 21:55]
ข้อคิดเห็นที่ 30:39

สารบอแรกซ์เป็นสารให้ความกรอบ

โดย:  นักเรียน  [19 มิ.ย. 2556 19:41]
ข้อคิดเห็นที่ 31:40

ผู้คิดค้นสารบอแรกซ์คือใครครับ ?

โดย:  นักเรียน  [15 ส.ค. 2556 18:49]
ข้อคิดเห็นที่ 32:41

แล้วถ้าหากนำสารบอแรก ไปผสมกับ กาวลาแท็กจะเปนยังไงบ้าง


โดย:  หรูแนน  [18 ก.ย. 2556 09:39]
ข้อคิดเห็นที่ 33:50

อยากทราบวิธีการนำสารบอแรกซ์และโซดาไฟออกจากน้ำเสียได้อย่างไรคะจะใช้บำบัดน้ำเสียค่ะ

โดย:  สุมล กันตรัตนากุล  [15 ส.ค. 2560 15:49]
ข้อคิดเห็นที่ 34:53

มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างไรค่ะ

โดย:  นักวิทยาศาสร์น้อยม.ต้น  [15 พ.ย. 2561 11:42]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้