สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ก๊าซ CO2 แบบหลอด จัดเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่ ?

รบกวนขอสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่บรรจุอยู่ในหลอดโลหะสำหรับนำไปใช้กับปืนอัดลม หรือที่ เรียกกันติดปากทั่วไปว่า แก๊สหลอด Co2 ซึ่งปัจจุบันมีการขายกันตามเว็บไซด์ต่างๆ จึงอยากจะทราบเกี่ยวกับข้อกฎหมายว่ามีการห้ามหรือการกำหนดไว้อย่างไรบ้าง โดยมีคำถามดังต่อไปนี้ครับ

1.สิ่งดังกล่าวจัดเป็นวัตถุอันตราย ตาม พรบ.วัตถุอันตรายหรือไม่ หากเป็นวัตถุอันตรายแล้วจัดอยู่ในวัตถุอันตรายชนิดใด ? หน่วยงานใดควบคุม ?

2.การค้า การขายสามารถทำได้หรือไม่ จะต้องขออนุญาตหรือเปล่า ?

3.บทลงโทษความผิดตามกฎหมาย ?

โดย:  อ.กวาง   [9 ก.ค. 2555 15:12]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  /  อื่น ๆ
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้