สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

โครเมียม

- โครเมียมในธรรมชาติอยู่ในรูปอย่างไร
- โครเมียมในรูปความเป็นพิษอยู่ในรูป Cr III หรือ Cr VI
- มาตรฐานกำหนดความเป็นพิษของโครเมียมในอาหารชนิดต่างๆควรมีไม่เกินเท่าไหร่


โดย:  สาวิการ์   [2 ก.ย. 2555 12:07]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  /  สารเคมีในอาหาร-สารเจือปน สารปรุงแต่ง สารตกค้าง
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

1. ของแข็ง
2.Cr 6+
3.ค่ามาตรฐานดัชนีคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท์ (Cr Hexavalent) มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร

ไม่แน่ใจว่าข้อมูลอัพเดทหรือยังนะคะ

โดย:  สาธารณสุข  [16 ก.ย. 2555 12:53]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้