สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ถ้าต้องการนำ Formalin ส่งขายต่างประเทศในแถบเอเซียต้องมีกฏหมายใดควบคุมบ้างคะ

ตอนนี้สนใจที่จะทำธุรกิจส่งออก Formalin ไปแถบเอเซียไม่ทราบว่าเราต้องดำเนินการทางด้านกฎหมายอย่างไรบ้างคะ

โดย:  oho1081009   [29 พ.ย. 2555 14:51]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด EU REACH  /  กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

สิ่งแรกที่ต้องทำคือจัดทำ SDS ของสารเคมีนั้น ๆ และนำ CAS no ขององค์ประกอบสารไปตรวจสอบกับหน่วยงานราชการตามพรบ. วัตถุอันตรายก่อน ในกรณีที่เป็นวัตถุอันตรายให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากต้องมีการแจ้ง หรือขออนุญาตครับ

ถ้าหากไม่เป็นวัตถุอันตรายก็สามารถส่งออกได้ตามปกติ  แต่ให้ดูเรื่องข้อกำหนดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่จะแตกต่างกันไปตามโหมดของการขนส่ง เช่น ทางทะเล และทางอากาศ   มีข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะดูมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสากลระหว่างประเทศหรือไม่

รายละเอียดค่อนข้างเยอะครับ  จัดทำ SDS แล้วลองดำเนินการก่อนนะครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [30 พ.ย. 2555 10:39]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้