สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สอบถามเกี่ยวกับการทำ MSDS ของกะลาปาล์ม

เรียน  ท่านผู้เกี่ยวข้อง

ดิฉันได็ซื้อกากกะลาปาล์มจากโรงงานแห่งหนึ่ง เพื่อส่งออกไปญี่ปุ่น  แต่ทางโรงงานไม่มี MSDS ให้ จีงอยากเรียนถามว่า..ดิฉันต้องทำอย่างไร  หรือติดต่อที่หน่วยงานไหนเพื่อให้สามารถออกเอกสารตัวนี้ได้บ่้างค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

โดย:  จันจิรา  จั่นมา   [10 ม.ค. 2556 14:02]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด EU REACH  /  กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  /  เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ปกติแล้วบริษัทผู้ขายต้องเป็นผู้ออกให้ค่ะ

โดย:  kk  [13 ธ.ค. 2556 14:46]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้