สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ขอถามเรื่อง การจัดทำเอกสารความปลอดภัยตามระบบ GHS ครับ

ตอนนี้ที่บริษัทกำลังจักทำ label และ SDS ตาม พรบ. ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่บอกว่า
ให้จัดทำเอกสารดังกล่าวที่เป็นสารเดี่ยวให้แล้วเสร็จภายในปี 2556 นี้ และสารผสมในอีกอีก 5 ปีข้างหน้าครับ สิ่งที่อยากจะขอให้ผู้รู้ช่วยแนะนำข้อสงสัยเกี่ยวกับเกณฑ์การจำแนกว่าสารใดเป็นสารเดี่ยว สารใดเป็นสารผสมครับ
- ผมเข้าใจว่าสารที่มีน้ำเป็นสารเจือจางถือว่าเป็นสารเดี่ยว ถูกต้องมั้ยครับ เช่น สารละลายเอทานอล 90% เป็นสารเดี่ยว
- ถ้าหากมีสารอื่นที่ไม่ใช่น้ำเป็นองค์ประกอบ ในปริมาณน้อยมากๆ จัดเป็นสารผสมหรือไม่ครับ เช่น มีสาร A   0.5%

โดย:  เอกพงษ์   [7 มี.ค. 2556 11:37]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  /  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  /  เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

บังคับใช้ 12 มีนาคม 2556 ไม่ใช่ภายในปี พ.ศ. 2556

ถ้าคุณเอา เอทานอล มาเติมน้ำ สารที่ได้ = สารผสม

ถ้า เอทานอลที่เกิดจากกระบวนการผลิต มีน้ำ เป็น องค์ประกอบติดมาด้วย = สารเดี่ยว

โดย:  สว  [7 มี.ค. 2556 16:10]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

GHS ไทย ในตอนนี้ บังคับใช้กับ วัตถุอันตรายที่ควบคุมโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เท่านั้น

ทำความเข้าใจ ว่าสารใดเป็นวัคถุอันตรายก่อน เป็นอันดับแรก ค่อยมาทำ GHS

โดย:  สว  [7 มี.ค. 2556 16:13]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

ขอบคุณสำหรับ คำตอบครับ
เรื่องรายละเอียดการบังคับใช้พอทราบแล้วครับ
ส่วนเรื่องวัตถุอันตรายที่ควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้นได้ทำการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วครับ เอทานอลนี่คือยกตัวอย่างครับ
จากข้อมูลที่คุณ สว ให้มาผมเข้าใจแล้วครับถึงเกณฑ์ดังกล่าว
ถ้าคุณ สว มีเอกสารอ้างอิงหรือ website ที่เชื่อถือได้ ที่บ่งชี้หลักเกณฑ์การแบ่งประเภทสารเดี่ยวสารผสมดังกล่าว ช่วยกรุณา Share Link หรือเอกสารดังกล่าวจะดีมากเลยนะครับ

ขอบคุณมากครับ

โดย:  เอกพงษ์  [7 มี.ค. 2556 16:39]
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการให้ คำจำกัดความ ของสารเดี่ยวและสารผสมไว้ด้วยค่ะ สามารถเข้าไปดูได้นะคะ http://eis.diw.go.th/haz/Law.asp

โดย:  ขวัญนภัส ทีมงาน ChemTrack  [12 มี.ค. 2556 22:59]
ข้อคิดเห็นที่ 5:5

ดีที่สุดคือการไปดูความหมายในเอกสารต้นฉบับของ GHS ที่จัดทำโดย UN เลยครับ. ตามกฎหมายบ้านเราใช้เวอร์ชั่น 2011หรือฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 ครับ. เว็บลิงค์ตามนี้ครับ

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev03/03files_e.html

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [13 มี.ค. 2556 06:48]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้