สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สารนิเกิลที่ห้ามนำเข้าประเทศ มีประเทศอะไรบ้างคะ

ทางบริษัทผลิตกระเป๋าส่งออกไปยังทวีปต่าง ๆ หลายประเทศคะ และมีส่วนประกอบที่มีการชุบ เช่น ชุบเงิน ชุบทอง และชุบ black Rhodium ในความหนาประมาณ 0.25 -1 micron จึงต้องการทราบว่ามีประเทศไหนบ้างที่ห้ามนำเข้าสารเคมีที่อยู่ในชิ้นส่วนประกอบที่เราชุบ โดยเฉพาะ "สารนิเกิล" และถ้าสามารถนำเข้าได้ จะยอมรับที่ปริมาณเท่าไรคะ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งคะ

โดย:  ปัทมา   [24 เม.ย. 2556 12:02]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด EU REACH  /  กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้