สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

บุคคลเฉพาะควบคุมสารเคมีและวัตถุอันตราย

บุคคลเฉพาะควบคุมสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล

โดย:  mary   [11 พ.ค. 2556 14:47]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  /  ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ  /  อื่น ๆ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

บุุคคล  และบุคคลนั้นเป๊นบุคลากรเฉพาะฯ ได้เพียง 1 นิติบุคคล

โดย:   [11 พ.ค. 2556 19:32]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

บุคลากรเฉพาะคือ ผู้ที่ผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งหมายถึงบุคคลธรรมดา ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดคือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนเกี่ยวกับสารเคมีไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตหรือผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีและนายจ้างเซ็นรับรองและต้องสอบผ่านตามข้อกำหนดของกรมโรงงานคือผลการสอบตั้งแต่ 80 % ขึ้นไปครับ
ดังนั้น บุคลากรเฉพาะต้องเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่นิติบุคคล ส่วนนิติบุคคลคือสถานประกอบกิจการต้องดำเนินการให้มีบุคคลากรเฉพาะกรณีเข้าข่ายตามที่กฎหมายกำหนด (มีสารเคมีอันตรายร้ายแรง/ครอบครอง)

โดย:  ศักดิ์ครินทร์ แก้วลิบ  [11 ธ.ค. 2556 10:52]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้